Vijesti

Odluka o prijelazu i uvjetima prijelaza studenata sa sveučilišnog dodiplomskog studija geodezije Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na sveučilišni preddiplomski studij geodezije i geoinformatike u ak. god. 2012./2013.

 
 
Slika GEOF webmaster
Odluka o prijelazu i uvjetima prijelaza studenata sa sveučilišnog dodiplomskog studija geodezije Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na sveučilišni preddiplomski studij geodezije i geoinformatike u ak. god. 2012./2013.
napisao/la geof webmaster - Ponedjeljak, 27 Kolovoz 2012, 12:53