Vijesti

Rokovi u rujnu 2012. vezani uz upis

 
 
Slika GEOF webmaster
Rokovi u rujnu 2012. vezani uz upis
napisao/la geof webmaster - Ponedjeljak, 27 Kolovoz 2012, 12:57
 
 • do 7. 9. 2012. - prijave za prijelaz na preddiplomski i diplomski studij
 • 10-14. 9. 2012. - prijave na razredbeni postupak za upis na diplomski studij
 • 12. 9. 2012. - objava rang lista prijelaznika
 • 12-14. 9. 2012. - upis obveznih i izbornih predmeta za ak. god. 2012/13. na Studomatu
 • 13. 9. 2012. - podnošenje žalbi na rang liste prijelaznika
 • 14. 9. 2012. - objava konačnih rang lista prijelaznika
 • 17. 9. 2012. - upis izbornih predmeta (ako se prvoizabrani predmeti ne izvode) na studomatu
 • 17. 9. 2012. - upis prijelaznika s drugih studija
 • 17-19. 9. 2012. - produžetak prava polaganja ispita na dodiplomskom studiju
 • 18. 9. 2012. - kvalifikacijski ispit i objava rezultata razredbenog postupka za upis na diplomski studij u ak. god. 2012/13.
 • 19. 9. 2012. - podnošenje žalbi na razredbeni postupak
 • 20. 9. 2012. - objava konačne rang liste za upis na diplomski studij
 • 21. 9. 2012. - upis na diplomski studij u ak. god. 2012/13