SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
GEODETSKI FAKULTET


REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI
sklopljenih za 2012. godinu


U skladu s člankom 21. Zakona o javnoj nabavi (N. N. broj: 90/11.) Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu na Internet stranici Fakulteta objavljuje registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi za 2012. godinu

Red.

br.

Predmet ugovora

Evidencijski broj nabave

----------

Broj objave

Vrsta provedenog postupka Iznos sklopljenog ugovora u kn

Datum sklpanja ugovora

----------

Rok na koji je ugovor sklopljen

Naziv ponuditelja s kojim je ugovor sklopljen Datum konačnog izvršenja ugovora

Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora

----------

Obrazložnje ukoliko je plaćen veći iznos od ugovorenog

1. Uredski materijal, toneri i tinte 1/2012.
------
2012/S
002-0015185
Otvoreni postupak 110.552,52 19. 06. 2012.
-------
Ugovor sklopljen na rok od godinu dana
ZVIBOR d.o.o.
Zavrtnica 36,
10 000 Zagreb
19.06.2013. U tijeku
2. Grafičke i tiskarske usluge 2/2012.
--------
2012/S
002-0019072
Otvoreni postupak 119.913,00 19. 07. 2012.
------
Ugovor sklopljen u trajanju od 1 godine
Intergrafika TTŽ d.o.o.
Bistranska 19,
10 000 Zagreb
19.07.2013. U tijeku
3. Računala i računalna oprema 3/2012.
--------
2012/S
002-0015188
Otvoreni postupak 449.655,00 20. 06. 2012.
-------
31. 12. 2012.
Senso profi d.o.o.
Vinogradi 68,
10 000 Zagreb
31.12.2012. U tijeku

Zadnji puta izmijenjeno: Petak, 21 Prosinac 2012, 12:48