Odluka-naknade

Odluku FV o visini naknade obrazovanja i ostalih naknada u ak. god.
2012./2013.

Kako biste otvorili ovu datoteku, kliknite na ovu poveznicu: Odluka br. 13343-2 visina naknade obrazovanja.pdf