Plan nabave roba, radova i usluga za 2019

Plan nabave roba, radova i usluga za 2019 možete naći ovdje.

Kako biste otvorili ovu datoteku, kliknite na ovu poveznicu: Plan nabave roba, radova i usluga za 2019 (1).pdf