Dubravka Maurer
  Dubravka MaurerZvanje:Administrativno i tehničko osoblje
Matična ustanova:Geodetski fakultet
Kačićeva 26, Zagreb
Ustrojstvena jedinica:Zavod za kartografiju i fotogrametriju
Status:Radni odnos
E-mail:dmaurer@geof.hr
Telefon:+ 385 (1) 4639 376