Doris Pivac, mag. ing. geod. et geoinf.
  Doris Pivac, mag. ing. geod. et geoinf.Zvanje:Asistent
Stručni naziv:mag. ing. geod. et geoinf.
Matična ustanova:Geodetski fakultet
Kačićeva 26, Zagreb
Ustrojstvena jedinica:Zavod za primijenjenu geodeziju
Status:Radni odnos
E-mail:dopivac@geof.hr
Telefon:+ 385 (1) 4639 366
Radovi (CROSBI):Lista radova