Ksenija Ivančić

Slika Ksenija Ivančić
Država
Hrvatska
Grad
Zagreb
Osobne informacije:
Zvanje: Voditelj odsjeka III. vrste
Ured: 150A
Radno vrijeme: 7.30 – 15.30
Telefon: 01/4639-288
Primanje stranaka: Studentska referada
od 10.00 – 12.00 sati