Natječaj za upis na doktorski studij geodezije i geoinformatike za ak. god. 2021./2022.

Donositelj:

Vrsta dokumenta:

Skinite PDF

Napomena:

 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

GEODETSKI FAKULTET

 

raspisuje

 

NATJEČAJ

 

za iskaz interesa studenata/kandidata za upis u ak. god. 2021./2022. na

 

Sveučilišni poslijediplomski doktorski studij geodezije i geoinformatike za stjecanje akademskog naziva: doktor znanosti iz znanstvenog područja: tehničke znanosti, znanstveno polje: geodezija

 

Uvjeti upisa na sveučilišni poslijediplomski doktorski studij geodezije i geoinformatike detaljnije su pojašnjeni Pravilnikom o poslijediplomskom doktorskom studiju Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Teme istraživanja na koje se kandidati mogu prijaviti objavljene su na mrežnoj stranici https://www.geof.unizg.hr/poslijediplomski-doktorski-studij/

 

Sukladno odluci Fakultetskog vijeća broj 10_352-7 od 15. 07. 2021., upisna kvota je 15 studenta.

 

Naknada za troškove obrazovanja određena je odlukom Fakultetskog vijeća broj 9_352-4 od 24. 06. 2021., o visini naknade obrazovanja i ostalih naknada u ak. god. 2021./2022.

 

Obrazac za prijavu iskaza interesa nalazi se u nastavku natječaja.

 

Prijave na natječaj šalju se na e-mail adresu: pisarnica@geof.hr , poštom ili predaju osobno do 27. listopada 2021. na adresu:

 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

GEODETSKI FAKULTET

Pisarnica

Kačićeva 26, 10 000 Zagreb

 

Pobliže obavijesti moguće je dobiti na broj telefona 01/4639-288 ili elektronskom poštom na referada@geof.hr , dok se Pravilnici, Programi i Izvedbeni plan nastave Sveučilišnog poslijedoplomskog doktorskog studija mogu naći na mrežnim stranicama Geodetskog fakulteta: www.geof.unizg.hr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

GEODETSKI FAKULTET

STUDENTSKOJ REFERADI

 

Kačićeva 26, 10 000 Zagreb              

 

PRIJAVA ZA ISKAZ INTERESA ZA UPIS NA

Sveučilišni poslijediplomski doktorski studij geodezije i geoinformatike

za ak. god. 2021./2022.

 

Ime: _____________________________________________________________________________

Prezime: _________________________________________________________________________

Ime oca (majke): ___________________________________________________________________

Datum rođenja: ____________________________________________________________________

Mjesto, općina i država rođenja: _______________________________________________________

Adresa: __________________________________________________________________________

Telefon/mob.: _____________________________________________________________________

Telefaks: _________________________________________________________________________

E-mail: ___________________________________________________________________________

 

Ustanova diplomiranja: ______________________________________________________________

Datum diplomiranja: ________________________________________________________________

Srednja ocjena ispita na (do)diplomskom studiju: _________________________________________

Ukupna ocjena (do)diplomskog studija: _________________________________________________

Ustanova magistriranja: _____________________________________________________________

Srednja ocjena ispita na (poslijediplomskom) magistarskom studiju: __________________

Zaposlen/a u tvrtki: _________________________________________________________________

Troškove studija snosi (zaokružiti):

 1. vlastita sredstva _______________________________________________________________
 2. tvrtka ili ustanova (puni naziv) ___________________________________________________
 3. stipenditor (puni naziv) _________________________________________________________

 

 

 

 

 1. Prijavljujem se za upis na sveučilišni poslijediplomski doktorski studij

 

u statusu (zaokružiti):                            a) puno radno vrijeme                           b) dio radnog vremena

(redovni studenti)                                  (izvanredni studenti)

 

Tema istraživanja (upisati ime teme i oznaku): ____________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 

Za studijskog voditelja/mentora predlažem: ______________________________________________

 

 

 

 

Prijavi prilažem sljedeće dokumente (zaokružiti):

 1. Ovjereni prijepis (presliku) diplome (do)diplomskog studija, *
 2. Ovjereni prijepis (presliku) ocjena (do)diplomskog studija, *
 3. Ovjereni prijepis (presliku) diplome o stečenom stupnju magistra znanosti, *
 4. Ovjereni izvod iz indeksa poslijediplomskog studija s navedenim ocjenama iz svih predmeta (samo magistri znanosti), *
 5. Rodni list,
 6. Životopis,
 7. Popis objavljenih znanstvenih i stručnih radova,
 8. Potvrdu – odluku o plaćanju troškova studija (ukoliko studij plaća tvrtka ili ustanova)
 9. Suglasnost stipenditora s izjavom o načinu plaćanja troškova (cjelokupni iznos ili semestralni obroci). U izjavi o plaćanju troškova obvezno navesti OIB i adresa stipenditora,
 10. Potvrdu o poznavanju jednog svjetskog jezika.

 

* Preslike dokumenata koje je izdao Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu nije potrebno ovjeravati.

 

 

 

 

Mjesto _______________ i datum _____________ 2021.

 

 

 

________________________

Potpis

 

Podijelite na: