Font Dyslexic Kontrast

ZATVORI

Rektorove i dekanove nagrade

This post is also available in: English (Engleski)

Studenti Geodetskog fakulteta dobitnici Rektorove nagrade za ak. god. 2019. / 2020.

a) Nagrada za individualni znanstveni i umjetnički rad
Leonarda Rusan i Matea Šourek
Unapređenje kartografskog portala za geovizualizaciju karata prema potrebama korisnika
izv. prof. dr. sc. Robert Župan

f) Nagrada za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici
Irena Janton, Marijana Križić, Mihael Markešić, Matko Raguž i Bartol Žic
Regionalni susret studenata geodezije
izv. prof. dr. sc. Almin Đapo

Studenti Geodetskog fakulteta dobitnici Dekanove nagrade za ak. god. 2019. / 2020.

Valentino Grljušić
Izrada novog modela za procjenu vlage u tlu fuzijom Sentinel2 i Landsat 8 satelitskih snimaka
doc. dr. sc. Mateo Gašparović

Studenti Geodetskog fakulteta dobitnici Rektorove nagrade za ak. god. 2018. / 2019.

a) Nagrada za individualni znanstveni i umjetnički rad
Marko Kuliš
Analiza kvalitete kinematičkog modela recentnih gibanja Zemljine kore na području II. nivelmanskog poligona II NVT
doc. dr. sc. Ivan Razumović

e) Nagrada za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici
Lorena Džido, Mirna Bušić, Marijana Križić, Anđela Marelja, Hrvoje Maslać, Iva Rajković i Karlo Šćurić
Časopis Ekscentar
prof. dr. sc. Damir Medak

Studenti Geodetskog fakulteta dobitnici Dekanove nagrade za ak. god. 2018. / 2019.

Ante Polović
Određivanje nagiba dimnjaka primjenom geodetske mjerne stanice i bespilotne letjelice
izv. prof. dr. sc. Mladen Zrinjski

Damir Matić i Ana Relotić
Prostorna segmentacija visoke i niske urbane vegetacije metodama strojnog učenja na satelitskim snimkama visoke rezolucije
doc. dr. sc. Mario Miler

Studenti Geodetskog fakulteta dobitnici Rektorove nagrade za ak. god. 2017. / 2018.

a) Nagrada za individualni znanstveni i umjetnički rad
Marta Pokupić
Analiza točnosti globalnih digitalnih modela reljefa i geomorfometrijski modeli planinskih područja Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Tomislav Bašić

Studenti Geodetskog fakulteta dobitnici Dekanove nagrade za ak. god. 2017. / 2018.

Iva Rajković
Prostorno-vremenska analiza stanja vegetacije opožarenog područja na otoku Braču
izv. prof. dr. sc. Mladen Zrinjski doc. dr. sc. Mateo Gašparović

Studenti Geodetskog fakulteta dobitnici Rektorove nagrade za ak. god. 2016. / 2017.

a) Nagrada za individualni znanstveni i umjetnički rad
Marina Gudelj
Analiza urbanizacije grada Splita
izv. prof. dr. sc. Mladen Zrinjski doc. dr. sc. Mateo Gašparović

b) Nagrada za timski znanstveni i umjetnički rad
Samanta Bačić, Dina Grubišić i Senka Jukić
Analiza vremenskih promjena geoidnih undulacija modela geoida ITSG-Grace2014 na području Europe s posebnim osvrtom na područje Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Tomislav Bašić

e) Nagrada za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici
Franka Grubišić, Tomislav Horvat, Viktor Mihoković, Luka Trgovac, Luka Zalović
Časopis Ekscentar br. 19, 2016
prof. dr. sc. Damir Medak

Studenti Geodetskog fakulteta dobitnici Dekanove nagrade za ak. god. 2016. / 2017.

Viktor Mihoković, Luka Zalović
Ispitivanje mogućnosti primjene Galileo i Beidou sustava kao samostalnih ili kao nadopuna postojećim potpuno operativnim satelitskim sustavima za potrebe RTK pozicioniranja
dr. sc. Danijel Šugar

Studenti Geodetskog fakulteta dobitnici Rektorove nagrade za ak. god. 2015. / 2016.

a) Nagrada za individualni znanstveni i umjetnički rad
Ivan Majić
Detekcija urbane vegetacije snimanjem georeferenciranog videozapisa modificiranom GoPro kamerom
prof. dr. sc. Damir Medak

b) Nagrada za timski znanstveni i umjetnički rad u interdisciplinarnom području
Smiljan Buhin i Tomislav Jogun
Analiza promjene zemljišnog pokrova u sjevernoj Hrvatskoj od 1981. do 2011. godine
dr. sc. Dubravke Spevec (PMF) dr. sc. Mateo Gašparović

c) Nagrada za timski znanstveni i umjetnički rad u tehničkom području
Jelena Gabela, Majda Ivić i Nataša Jovanović
Analiza vegetacijske aktivnosti pomoću NDVI metode upotrebom geostatističkih alata
doc. dr. sc. Robert Župan

e) Nagrada za posebne natjecateljske uspjehe pojedinaca ili timova u interdisciplinarnom području
Marina Giljanović i Anja Škara
Osvojeno 1. mjesto ženske sveučilišne reprezentacije u košarci na 13. Europskome sveučilišnom prvenstvu

f) Nagrada za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici u području tehničkih znanosti
Tihana Vidnjević
Sajam poslova – Job Fair

Studenti Geodetskog fakulteta dobitnici Dekanove nagrade za ak. god. 2015. / 2016.

Tomislav Jogun
Utjecaj fuzije Landsat snimki na vegetacijske pokazatelje
dr. sc. Mateo Gašparović

Studenti Geodetskog fakulteta dobitnici Rektorove nagrade za ak. god. 2014. / 2015.

a) Nagrada za individualni znanstveni i umjetnički rad
Ivan Bošnjak
Integracija GPS i INS podataka primjenom Kalmanovog filtera u svrhu preciznog geokodiranja hiperspektralnih scena
doc. dr. sc. Dubravko Gajski

Filip Kovačić
Obrada i analiza temperature površine tla na temelju LANDSAT 8 podataka
izv. prof. dr. sc. Željko Hećimović

Studenti Geodetskog fakulteta dobitnici Dekanove nagrade za ak. god. 2014. / 2015.

Marko Radanović i Branimir Radun
Ispitivanje mogućnosti primjene bespilotnih zrakoplovnih sustava u fotogrametrijskom snimanju i dokumentiranju kulturne baštine
doc. dr. sc. Dubravko Gajski

Studenti Geodetskog fakulteta dobitnici Dekanove nagrade za ak. god. 2013. / 2014.

Marko Radanović, Dino Železnjak
Analiza funkcionalnosti i kvalitete Hrvatskog tranformacijskog modela visina
prof. dr. sc. Nevio Rožić

Katarina Župan
Prijedlog novog modela korisničkog sučelja položajno-vezanih aplikacija na dlanovnicima
doc. dr. sc. Robert Župan

Filip Kovačić
Urbani toplinski otoci Grada Zagreba
izv. prof. dr. sc. Željko Hećimović

Studenti Geodetskog fakulteta dobitnici Dekanove nagrade za ak. god. 2012. / 2013.

Martina Idžanović i Ivanka Kljaić
Modeliranje CROSAR satelitske misije za praćenje glavnih seizmički aktivnih područja u Republici Hrvatskoj
doc. dr. sc. Dubravko Gajski izv. prof. dr. sc. Željko Hećimović

Vedran Stojnović i Marija Herent
Vizualizirani pristup učenju terenskih geodetskih zadataka
prof. dr. sc. Đuro Barković

Barbara Plavčić i Ivana Puklavec
Osnove teorije vjerojatnosti i matematičke statistike s primjenama u geodeziji
prof. dr. sc. Miljenko Lapaine

Lucija Vučić, Vesna Jurić i Alenka Mikolić
Regionalni susret studenata geodezije – Zagreb 2012

Studenti Geodetskog fakulteta dobitnici Rektorove nagrade za ak. god. 2011. / 2012.

a) Nagrada za individualni znanstveni i umjetnički rad
Ivan Janković i Ivan Racetin
Globalni geopotencijalni modeli i njihova vizualizacija
prof. dr. sc. Tomislav Bašić

Studenti Geodetskog fakulteta dobitnici Dekanove nagrade za ak. god. 2011. / 2012.

Božičković Zoran, Grgo Dželalija i Antonije Ivanović
Topološke operacije i operatori nad jednostavnim trodimenzionalnim objektima u bazama geoprostornih podataka
prof. dr. sc. Damir Medak

Denis Hanić
Interaktivna web-karta događanja na Geodetskom fakultetu
doc. dr. sc. Dražen Tutić

Luketić Antonio
Uloga katastra vodova u upravljanju u hitnim situacijama
doc. dr. sc. Vlado Cetl

Matišić Igor
Analiza kvalitete nivelmanske mreže grada Vukovara
prof. dr. sc. Nevio Rožić

Vulić Lovre
Automatizacija ispitivanja preciznosti GNSS RTK mjernih sustava
sc. Mladen Zrinjski i prof. dr. sc. Đuro Barković

Studenti Geodetskog fakulteta dobitnici Rektorove nagrade za ak. god. 2010. / 2011.

a) Nagrada za individualni znanstveni i umjetnički rad
Jelena Kilić i Valentina Kurtović
Analiza kvalitete Hrvatskog transformacijskog modela visina na području Slavonskog Broda
prof. dr. sc. Nevio Rožić

Marina Biočić i Diana Bečirević
GIS osnovnih škola Grada Zagreba
doc. dr. sc. Vlado Cetl

Studenti Geodetskog fakulteta dobitnici Dekanove nagrade za ak. god. 2010. / 2011.

Dalibor Sruk i Matija Razum
Prijedlog normiranja signatura na kartama pripremljenim za dlanovnike (PDA, smartphone) za potrebe ranog upozoravanja i upravljanja u kriznim situacijama
doc. dr. sc. Robert Župan

Jelena Vračar i Tomislav Crnić
Animirani prikaz Zemljina oblika
doc. dr. sc. Dražen Tutić

Vanja Miletić i Fran Peručić
WebGIS rješenje za poticanje razvoja nautičkog turizma
prof. dr. sc. Damir Medak

Ines Meštrović
Analiza izvangabaritnih tereta prilikom prolaska kroz tunel korištenjem podataka terestričkog laserskog skeniranja
prof. dr. sc. Boško Pribičević

Maja Kapustić i Jelena Špalj
Primjena niskofrekventne batimetrije za određivanje arheoloških nalazišta na rijekama
doc. dr. sc. Almin Đapo

Studenti Geodetskog fakulteta dobitnici Rektorove nagrade za ak. god. 2009. / 2010.

a) Nagrada za individualni znanstveni i umjetnički rad
Ivan Topolovec
Analiza položajne točnosti triangulacijske, trilateracijske i kombinirane 2D geodetske mreže posebne namjene
prof. dr. sc. Nevio Rožić

f) Nagrada za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici
Hrvoje Mahović, Sandra Keran, Petra Dobravac, Damir Kontrec, Mario Božić, Albert Hrženjak, Luka Pavličić i Leonida Klarić
Posebna Rektorova nagrada za projekt: Međunarodni susret studenata geodezije

Studenti Geodetskog fakulteta dobitnici Dekanove nagrade za ak. god. 2009. / 2010.

Frane Glasinović
Implementacija GIS funkcionalnosti u CAD okruženju koristeći modul otvorenog koda FDO
prof. dr. sc. Damir Medak

Hrvoje Lovrić i Luka Svanderlik
Primjena geoinformacijske tehnologije u planiranju proizvodnje električne energije iz sunčevog zračenja
doc. dr. sc. Robert Župan

Studenti Geodetskog fakulteta dobitnici Rektorove nagrade za ak. god. 2008. / 2009.

a) Nagrada za individualni znanstveni i umjetnički rad
Ante Barišić i Andrea Crnković
Optimalne putanje satelita za satelitski podržane servise na teritoriju Republike Hrvatske
doc. dr. sc. Željko Hećimović

Studenti Geodetskog fakulteta dobitnici Dekanove nagrade za ak. god. 2007. / 2008.

Marina Rajaković
Najbolja konusna konformna projekcija za Hrvatsku
prof. dr. sc. Miljenko Lapaine

Dario Di Brita
Interoperabilnost geoinformacija i GeoMedia WMS
doc. dr. sc. Vlado Cetl

Iva Malarić i Mateo Gašparović
Kartografija i Geoinformacije na internetu
prof. dr. sc. Miljenko Lapaine

Željka Baćan i Davor Jarić
Web aplikacija za izračun i preračunavanje vremenskih skala
prof. dr. sc. Drago Špoljarić

Vedran Tatarević
Principi menadžmenta lokacijskih usluga
prof. dr. sc. Damir Medak

Vedran Car i Dino Dragun
Učiti na drugi način – upotreba multimedijskog i interaktivnog sadržaja
doc. dr. sc. Jelena Beban-Brkić

Studenti Geodetskog fakulteta dobitnici Rektorove nagrade za ak. god. 2006. / 2007.

a) Nagrada za individualni znanstveni i umjetnički rad
Matija Herceg
Sferna astronomija prilagođena za e-obrazovanje
prof. dr. sc. Drago Špoljarić

Vedran Tatarević
Inovacijska geoinformacijska tehnologija u prikazivanju šumskih ekosustava Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Damir Medak

g) Nagrada za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici
Filip Biljecki, Matija Herceg, Mario Kranjc, Marko Pavasović, Vedran Peran i Boris Skopljak
Projekt Ekscentar – list studenata Geodetskog fakulteta

Studenti Geodetskog fakulteta dobitnici Dekanove nagrade za ak. god. 2006. / 2007.

Marina Rajaković
Konusne projekcije za Hrvatsku
prof. dr. sc. Miljenko Lapaine

Studenti Geodetskog fakulteta dobitnici Rektorove nagrade za ak. god. 2005. / 2006.

a) Nagrada za individualni znanstveni i umjetnički rad
Filip Biljecki
Koncept pomorske četverodimenzionalne navigacije
prof. dr. sc. Damir Medak

Studenti Geodetskog fakulteta dobitnici Dekanove nagrade za ak. god. 2005. / 2006.

Matija Herceg, Danilo Viher i Stjepan Keleminec
Preračunavanje koordinata u nebeskim koordinatnim sustavima i njihova vizualizacija preko interneta
doc. dr. sc. Drago Špoljarić

Studenti Geodetskog fakulteta dobitnici Dekanove nagrade za ak. god. 2004. / 2005.

Žana Prišć
Hrvatske kartografkinje
prof. dr. sc. Miljenko Lapaine

Studenti Geodetskog fakulteta dobitnici Rektorove nagrade za ak. god. 2003. / 2004.

a) Nagrada za individualni znanstveni i umjetnički rad
Dražen Odobašić i Ivan Grčić
Razvoj open-source geoinformacijskog sustava podržanog bazom prostornih podataka na internetu
prof. dr. sc. Damir Medak

Studenti Geodetskog fakulteta dobitnici Dekanove nagrade za ak. god. 2003. / 2004.

Ana Kuveždić
Suvremeni način pretraživanja kataloga rukopisnih karata i starih atlasa u NSK u Zagrebu
prof. dr. sc. Miljenko Lapaine

Studenti Geodetskog fakulteta dobitnici Rektorove nagrade za ak. god. 2002. / 2003.

a) Nagrada za individualni znanstveni i umjetnički rad
Tomislav Bacinger
Digitalna okretna karta zvjezdanog neba
prof. dr. sc. Stanislav Frangeš

Studenti Geodetskog fakulteta dobitnici Rektorove nagrade za ak. god. 2001. / 2002.

a) Nagrada za individualni znanstveni i umjetnički rad

Zvonimir Blažić
Geodetske i statističke metode određivanja kinematičkih svojstava prirodnih objekata izazvanih geodinamičkim procesima
prof. dr. sc. Nevio Rožić

Ivan Medved i Martina Medved
Vizualizacija hoda geodetske linije u programskom jeziku Java
prof. dr. sc. Damir Medak

Podijelite na:

Koristimo kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Nastavkom pregleda webstranice slažete se s uvjetima korištenja. Kliknite ovdje i saznajte više informacija.Close