Tko se i kako može prijaviti na studij?

Za upis na preddiplomski studij Geodezija i geoinformatika mogu se prijaviti pristupnici koji su završili srednju školu u trajanju od 4 godine. Prijave na preddiplomski sveučilišni studij Geodezija i geoinformatika obavljaju se putem nacionalnog portala www.postani-student.hr

Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na preddiplomski sveučilišni studij Geodezija i geoinformatika sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja:

Bodovi iz srednje škole

40% na temelju uspjeha u srednjoj školi

Bodovi na državnoj maturi

Obvezni dio

 • 0% Hrvatski jezik (B razina)
 • 50% Matematika (A razina)
 • 0% Strani jezik (B razina)

Izborni dio

 • 10% Informatika ili Fizika

Pristupnik je dužan položiti jedan od dva navedena predmeta. Polaganjem jednog predmeta stječu se dodatni bodovi. Najbolji rezultat vrednovat će se s 10.0%.

Izravni upis ostvaruju

 • pristupnici koji su osvjili jedno od prva tri mjesta na državnim natjecanjima u RH iz predmeta Matematika ili Fizika ili Informatika ili Geodezija (geodetski tehničar)
 • pristupnici koji su sudjelovali na međunarodnoj olimpijadi iz predmeta Matematika ili Fizika ili Informatika

Datumi upisa:

24.07. i 25.07.2023. (ljetni rok)

21.09.2023. (jesenski rok)

Upisna kvota:

115 hrvatskih i EU državljana
5 stranih državljana
2 pripadnika hrvatske manjine i Hrvata iseljenika

Na upis je potrebno donijeti:

 • Svjedodžbu o državnoj maturi i/ili Potvrdu o položenim ispitima državne mature (original)
 • Dvije fotografije 4 x 6
 • Potvrdu o uplati troškova upisa u iznosu od 39,82 eura (300,00 kn)
 • IBAN: HR6523400091100010196
 • Poziv na broj: 652641-121
 • Svrha: Troškovi upisa i upisnih materijala
 • Indeks se kupuje u skriptarnici Fakulteta
 • Kopiju osobne iskaznice

Više informacija o upisu

Važne informacije i troškovi upisa:

 • Komplet upisnog materijala (upisni list, prijavni list i lozinku za upis) preuzima se u Studentskoj referadi uz predočenje uplatnice
 • Redoviti studenti ne plaćaju participaciju prilikom prvog upisa redovitog studija na istoj razini studija.
 • Ako upisuju drugi redoviti studij na istoj razini studija, plaćaju punu participaciju od 1.114,87 eura (8.400 kuna).
 • Strani državljani plaćaju punu participaciju od 1.114,87 eura (8.400 kuna).