Font Dyslexic Kontrast

ZATVORI

Centar za razvoj karijera studenata Geodetskog fakulteta

Centar za razvoj karijera studenata Geodetskog fakulteta ima za cilj:

 • pružati podršku i savjetovati studente,
 • pružati priliku za dodatna usavršavanja i izvannastavne edukacije,
 • pripremiti studente za tržište rada,
 • povezati studente s poslodavcima te
 • omogućiti rani razvoj karijere i osobnih vještina

 

Kontakt: centar.karijera@geof.unizg.hr

Stručne prakse

Stručna praksa je izborni predmet u trećem semestru preddiplomskog studija geodezije i geoinformatike, u sklopu kojeg student pronalazi geodetsku tvrtku ili instituciju u kojoj treba odraditi 80 sati (dva tjedna prakse). Geodetska tvrtka ili institucija studentu dodjeljuje mentora (diplomiranog inženjera geodezije/magistra inženjera geodezije i geoinformatike), koji studenta vodi tijekom rada i boravka u tvrtki. Studenti mogu praksu obaviti do početka rujna tekuće akademske godine, a najčešći su termini tijekom ljetne pauze ili zimskog ispitnog roka kada nema redovitih nastavnih obveza.

 

Iskustva studenata su vrlo pozitivna, nerijetko i vrlo zanimljiva, dobili su uvid u svakodnevni rad geodetskog stručnjaka te tako spoznali i dobre i loše strane svoga geodetskog poziva. Studenti putem stručne prakse imaju priliku testirati stečena teoretska znanja te razvijati vještine koje im mogu pomoći pri ulasku u svijet rada.

 

U prethodnoj akademskoj godini, 68 studenata upisalo je izborni predmet Stručna praksa te odradilo stručnu praksu u ukupno 65 geodetskih tvrtki ili institucija u Republici Hrvatskoj te 3 u Bosni i Hercegovini.

 

Ovim putem pozivamo sve geodetske tvrtke i institucije koje imaju mogućnost prihvatiti studente na stručnu praksu, da se obrate Centru za razvoj karijera (centar.karijera@geof.unizg.hr) te ispune Sporazum o suradnji s fakultetom.

Razvoj karijera i zapošljivost studenata

Geodetski fakultet kontinuirano prati razvoj karijera i zapošljivost svojih studenata nakon završetka studija kroz anketiranje bivših studenata te analiziranje podataka Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Fakultet održava kontakte s bivšim studentima kroz organizirane konferencije, predavanja, seminare i izložbe. Kontakti s bivšim studentima se ostvaruju i preko aktivnosti organiziranih od Hrvatske udruge bivših studenata i prijatelja Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (AMCA-Geof).

Fakultet kontinuirano provodi anketiranja bivših studenata diplomskog sveučilišnog studijskog programa geodezije i geoinformatike s ciljem dobivanja uvida u zadovoljstvo različitim aspektima uvjeta studiranja na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, uključujući kvalitetu studijskih programa, vrednovanje znanja studenata, izvedbu nastave, odnosa prema studentima, kao i podršku u studiranju od strane Fakulteta.

Anketiranje bivših studenata 2020. g. u sklopu projekta Labirint

CILJ: Ispitati zadovoljstvo bivših studenata različitim aspektima studiranja na diplomskom sveučilišnom studiju geodezije i geoinformatike, ponajprije se usmjeravajući na kvalitetu studijskih programa, načine vrednovanja znanja studenata, izvedbu nastave, odnos prema studentima kao i na podršku u studiranju od strane fakulteta. Također, cilj je bio ispitati i kako bivši studenti procjenjuju koliko je studij doprinio razvoju njihovih strukovnih kompetencija te koliko ih oni smatraju potrebnima u svakodnevnom radu.

Anketni upitnik primijenjen je na uzorku od ukupno 174 ispitanika koji su magistrirali na diplomskom sveučilišnom studiju geodezije i geoinformatike na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Izvješće o provedenoj anketi dostupno na Izvještaj tracer ankete za 2020. godinu – Labirint (geof.hr)

 

Anketiranje bivših studenata 2018. g. – Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom Geodetskog fakulteta

Fakultet analizira zapošljivost putem povratnih informacija bivših studenata Geodetskog fakulteta. Prema rezultatima provedene ankete u siječnju 2018. kojom su obuhvaćeni studenti koji su završili diplomski studij geodezije i geoinformatike od 2010. godine na uzorku od 197 bivših studenata, 86.86 % se zaposlilo u vremenskom intervalu od pola godine pri čemu je 68.18 % ispitanih zaposleno na neodređeno vrijeme.

Izvješće o provedenoj anketi dostupno na anketa_2018_.pdf (unizg.hr)

 

Podaci Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Fakultet na godišnjoj razini analizira nezaposlenost bivših studenata na osnovu podataka Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o broju registriranih nezaposlenih osoba s kvalifikacijama stečenim završetkom studijskih programa Geodetskog fakulteta.

Ažurni podaci dostupni na Hrvatski zavod za zapošljavanje – Statistika On-Line – Dobro došli (hzz.hr)

Podaci Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – 2021.

Podaci Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – 2022.

Događanja

Centar za razvoj karijera studenata Geodetskog fakulteta poziva studente na predavanja i radionice gdje će te imati priliku za dodatna usavršavanja i izvannastavne edukacije

Pozivamo Vas da prisustvujete radionicama u sklopu 2. Dana karijera Geodetskog fakulteta koja će se održati 23. rujna 2021.

 1. Radionice karijernog savjetovanja 23.9.2021. u 14:00:
  1. Životopis i razgovor s poslodavcem – Željko Perić, geod.,
  2. Pristup i članstvo u Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije – Ivan Remeta, dipl. ing. geod.
 2. Radionice stručnog usavršavanja 23.9.2021. u 15:00:
  1. Praćenje promjena u okolišu metodama daljinskih istraživanja i fotogrametrije – dr. sc. Mateo Gašparović
  2. Trodimenzionalno terestričko lasersko skeniranje za potrebe detaljne dokumentacije stanja objekata – Lovro Klarić, mag. ing. geod. et geoinf.

Program 2. Dana karijera Geodetskog fakulteta dostupan na 2. Dan karijera Geodetskog fakulteta – Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (unizg.hr)


Centar za razvoj karijera studenata Geodetskog fakulteta  i Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije (HKOIG) pozivaju studente Geodetskog fakulteta da prisustvuju predavanjima uvrštenim u Godišnji program stručnog usavršavanja HKOIG. Informacije o nadolazećim predavanjima te o načinu prijave biti će objavljene ovdje.

 • Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije (HKOIG) osigurala 10 prijava za studente Geodetskog fakulteta za prisustvovanje 14. SIMPOZIJU OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE. Program Simpozija dostupan je na 14-Simpozij-HKOIG-preliminarni-program.pdf. Studenti zainteresirani za prisustvovanje trebaju se javiti na centar.karijera@geof.unizg.hr.
 • 04.02.2022. – online predavanje Tehnološki razvoj i primjena videoteodolita – Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije (HKOIG) i Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu osigurali su 10 prijava za studente Geodetskog fakulteta za prisustvovanje online predavanju Tehnološki razvoj i primjena videoteodolita, koje će održati izv. prof. dr. sc. Rinaldo Paar. Predavanje će se održati u petak, 4.2.2022., s početkom u 10.00 sati. Studenti zainteresirani za prisustvovanje trebaju se javiti na centar.karijera@geof.unizg.hrdo četvrtka 03. veljače do 10 sati.
 • 25.02.2022. – Promjene u legislativi za profesionalne geodete i kartografe u Hrvatskoj –  Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije (HKOIG) i Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu osigurali su 10 prijava za studente Geodetskog fakulteta za prisustvovanje online predavanju, Promjene u legislativi za profesionalne geodete i kartografe u Hrvatskoj, koje će održati prof. dr. sc. Robert Župan. Predavanje će se održati u petak, 25.2.2022. Studenti zainteresirani za prisustvovanje trebaju se javiti na centar.karijera@geof.unizg.hr do četvrtka 24. veljače do 10 sati
 • 25.02.2022. – online predavanje Tehnološki razvoj i primjena videoteodolita – Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije (HKOIG) i Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu osigurali su 10 prijava za studente Geodetskog fakulteta za prisustvovanje online predavanju Tehnološki razvoj i primjena videoteodolita, koje će održati izv. prof. dr. sc. Rinaldo Paar. Predavanje će se održati u petak, 25.2.2022., s početkom u 10.00 sati. Studenti zainteresirani za prisustvovanje trebaju se javiti na centar.karijera@geof.unizg.hrdo četvrtka 24. veljače do 10 sati.
 • 03.05.2022. – online predavanje Robotska mjerna stanica – prednosti i nedostaci – Tvrtka Geo-centar d.o.o i Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu osigurali su studentima Geodetskog fakulteta prisustvovanje online predavanju Robotska mjerna stanica – prednosti i nedostaci, koje će održati djelatnici tvrtke Geo-centar d.o.o. Predavanje će se održati u utorak, 3.5.2022. s početkom u 13.00 sati. Studenti zainteresirani za online prisustvovanje trebaju se javiti na centar.karijera@geof.unizg.hrdo ponedjeljka 02. svibnja do 14 sati.

Hrvatsko geodetsko društvo (FIG član) u suradnji s Geodetskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu (FIG akademski član), Državnom geodetskom upravom i Hrvatskom komorom ovlaštenih inženjera geodezije (CLGE član) te pod pokroviteljstvom Međunarodne udruge geodeta (FIG), Komisija 7 – Katastar i upravljanje zemljištem, organizira Međunarodnu konferenciju VII. hrvatski kongres o katastru i 10. FIG LADM 2022 radionicu: Svrhovito upravljanje zemljištem – podrška održivom razvoju, koja će se održati od 31. ožujka do 2. travnja 2022. godine u hotelu Dubrovnik Palace.

Hrvatsko geodetsko društvo i Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu osigurali su:

 • 15 online kotizacija za studente Geodetskog fakulteta za prisustvovanje međunarodnoj konferenciji hrvatski kongres o katastru i 10. FIG LADM 2022 radionicu: Svrhovito upravljanje zemljištem – podrška održivom razvoju. Studenti zainteresirani za online prisustvovanje konferenciji trebaju se javiti na centar.karijera@geof.unizg.hrdo utorka 29. ožujka do 10 sati
 • 6 kotizacija (osigurana kotizacija i smještaj tijekom konferencije) za studente Geodetskog fakulteta za prisustvovanje međunarodnoj konferenciji hrvatski kongres o katastru i 10. FIG LADM 2022 radionicu: Svrhovito upravljanje zemljištem – podrška održivom razvoju. Studenti zainteresirani za prisustvovanje konferenciji u Dubrovniku trebaju se javiti Studentskom zboru geodetskog fakulteta do ponedjeljka 28. ožujka do 10 sati .

Centar za razvoj karijera studenata Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Državna geodetska uprava (DGU)  pozivaju studente Geodetskog fakulteta da prisustvuju simpoziju EUREF 2022 koji će se održati od 31. svibnja 2022. do 3. lipnja 2022. u Zagrebu, u virtualnom okruženju.

 • Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu osigurao je 5 prijava za studente Geodetskog fakulteta za online prisustvovanje simpoziju EUREF 2022. Više o simpoziju dostupno je na službenoj web stranici Simpozija https://euref2022.eu/ . Studenti zainteresirani za prisustvovanje trebaju se javiti na centar.karijera@geof.unizg.hr do petka 20.05. 2022. do 10 sati.

 


Gostujuća predavanja dionika iz prakse i tržišta rada –  na predmetima preddiplomskog i diplomskog studija geodezije i geoinformatike

 • 03.05.2022., 14:00, predavaonica 120. Poziv na predavanje Novosti iz ArcGIS Online-a organizirano u okviru nastave iz predmeta Tematske kartografije. Predavanje će održati kolega Ivica Skender, dipl. ing. geodezije djelatnik tvrtke GDI Zagreb
 • 05.05.2022., 09:30, predavaonica 116. Poziv na predavanje Analiza stanja liderstva u Državnoj geodetskoj upravi i Katastru grada Zagreba organizirano u okviru nastave iz predmeta Organizacija geodetskih radova. Predavanje će održati kolega  Stjepan Miletić, mag. ing. geod. et geoinf. i Monika Friščić, mag. oec.

 

Posjeti studenata Geodetskog fakulteta geodetskim tvrtkama i institucijama, gradilištima

Uskoro opširnije…..


 

Poslodavci

Uskoro opširnije…..

Ponuda poslova

Oglasi za posao!

07.04.2022. Oglas za posao – GDi

11.04.2022. Oglas za posao – Geo Zadar d.o.o.

12.04.2022. Oglas za posao – A1

28.04.2022. Oglas za posao – GDi

06.05.2022. Oglas za posao – HIDROCIBAALE d.o.o.

13.06.2022. Oglas za posao – GEOZADAR d.o.o.

13.06.2022. – Oglas za posao – Geodata projekt d.o.o.

29.06.2022. – Oglas za posao – Ericsson Nikola Tesla d.d. -traži studente/ice za angažman na GIS projektima. Prijave su moguće putem ovog linka.

05.09.2022. – Oglas za posao – A1 Hrvatska d.o.o.  – Rok za prijavu: 11.09.2022.

16.09.2022. – Oglas za posao – Geodata projekt d.o.o.

30.09.2022. – Oglas za posao – A1 Hrvatska d.o.o.  – Rok za prijavu: 09.10.2022.

19.10.2022. – Oglas za posao – MULTISOFT d.o.o

11.01.2023. Ericsson Nikola Tesla – Oglas za posao

10.02.2023. Zavod za fotogrametriju d. d. – rok prijave do 17.02.2023.

07.03.2023. Oglas za posao – A1 Hrvatska d.o.o.

23.03.2023. – Oglas za posao – TRI-TOM d.o.o.

31.03.2023. – Oglas za posao – Ericsson Nikola Tesla Servisi d.o.o

13.06.2023. Oglas za posao – A1

13.06.2023. Oglas za posao – Geodata projekt d.o.o.

30.08.2023. Oglas za posao 1 – HIDROCIBALAE d.o.o.

30.08.2023. Oglas za posao 2 – HIDROCIBALAE d.o.o.

12.09.2023. Oglas za posao – Kamgrad

20.09.2023. Oglas za posao – HIDROCIBALAE d.o.o.

20.10.2023. Oglas za posao – Multisoft d.o.o.

8.11.2023. Oglas za posao – Nekretnine – geodezija

28.11.2023. Oglas za posao – Geosoft d.o.o.

13.12.2023. Oglas za posao – Croatia osiguranje d.d.

8.1.2024. Oglas za posao – Geo hvat d.o.o.

17.1.2024. Oglas za posao – Milimetar d.o.o.

18.1.2024. Oglas za posao – Cadcom

22.1.2024. Oglas za posao – Geodetski zavod Rijeka d.o.o.

30.1.2024. Oglas za posao – Reisswolf

 

 

 

Podijelite na:

Koristimo kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Nastavkom pregleda webstranice slažete se s uvjetima korištenja. Kliknite ovdje i saznajte više informacija.Close