PONIŠTENJE NATJEČAJA objavljenog 21. veljače 2020. godine u Narodnim novinama 20/2020 (broj 1136)

Donositelj: Geodetski fakultet

Vrsta dokumenta: Natječaj za posao

Skinite PDF

Napomena:

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

GEODETSKI FAKULTET

Zagreb, Kačićeva 26

 

Klasa: 112-03/20-01/1

Urbroj: 380-65-01-20-2.

Zagreb, 06. 03. 2020.

 

PONIŠTENJE NATJEČAJA

 

objavljenog 21. veljače 2020. godine u Narodnim novinama 20/2020 (broj 1136), na mrežnim stranicama Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za

 

izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste – mladi istraživač – poslijedoktorant na projektu „HIDROLAB – Integrirani hidrografski sustav za održivi razvoj morskog ekosustava“, financiranog iz Operativnog programa ,,Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.”, otvoreni postupak dodjele bespovratnih sredstava privremenog modaliteta: KK.01.1.1.04 ,,Ulaganje u znanost i inovacije – prvi poziv”, na određeno vrijeme od 18 mjeseci, u punom radnom vremenu.

 

Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet

Podijelite na: