Font Dyslexic Kontrast

ZATVORI

Zavod za geomatiku

Predstojnik zavod za geomatiku je prof. dr. sc. Damir Medak
Zamjenica predstojnika zavoda za geomatiku je doc. dr. sc. Vanja Miljković

Zavod za geomatiku Geodetskog fakulteta obavlja nastavnu, znanstvenu i stručnu djelatnost primarno u okviru područja tehničkih znanosti, polja geodezije, grane pomorska, satelitska i fizikalna geodezija te grane geomatika. Zavod je ustrojen od katedri koje objedinjuju grupe srodnih i međusobno povezanih predmeta. Predmeti se predaju na preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studijskom programu geodezije i geoinformatike. Katedre, koje su osim nastavne aktivnosti i nositelji znanstvenih i razvojnih istraživanja, jesu:

Katedra za analizu i obradu geodetskih mjerenja

Znanstvena istraživanja koja se realiziraju u okviru znanstvenih i razvojnih projekata Katedre tradicijski su vezana uz područje visinomjerstva, visinskih referentnih sustava i geokinematike, tj. recentnih gibanja zemljine kore. Velik znanstveni i stručni prinos Katedre u posljednjoj dekadi u najvećoj mjeri iskazuje uvođenje u službenu uporabu Hrvatskog visinskog referentnog sustava za epohu 1971.5 godine (HVRS71) i Hrvatskog transformacijskog modela visina (HTMV).

Pročelnik katedre je prof. dr. sc. Nevio Rožić.

Ostali članovi katedre su:

Katedra za državnu izmjeru

Katedra za državnu izmjeru bavi se geodezijom kao znanosti o određivanju geometrije, polja ubrzanja sile teže i rotacije Zemlje te njihovih promjena u vremenu. Znanstveno-istraživačke aktivnosti Katedre usmjerene su uspostavi i praćenju geodetskih referentnih okvira, posebno određivanju plohe geoida, definiranju koordinatnih transformacija te primjeni satelitskih i terestričkih geodetskih podataka za geodetsko pozicioniranje i praćenje geofizičkih i fizikalnih pojava na Zemlji, kao što su promjena polja ubrzanja sile teže Zemlje, gibanje kopna, promjena srednje razine mora, otapanje ledenjaka te procjena i predikcija utjecaja klimatskih promjena.

Pročelnik katedre je izv. prof. dr. sc. Marko Pavasović.

Ostali članovi katedre su:

Katedra za geoinformatiku

Misija Katedre za geoinformatiku je obrazovanje studenata i istraživanje u području upotrebe informacijskih tehnologija za rješavanje geoprostornih problema kao i promicanje geoinformatičkih tehnologija u srodnim strukama i u gospodarstvu. Zaposlenici Katedre aktivno provode istraživanja u domeni geoinformatike fokusirajući se na geoinformacijske sustave i baze prostornih podataka te analizu prostornih podataka i upotreba metoda strojnoga učenja. Trenutačno su istraživačke aktivnosti Katedre pretežno u domeni analize prostornih podataka koristeći metode strojnog učenja kao i konzultantske usluge u području primjene i implementacije geoinformacijskih sustava (GIS).

Pročelnik katedre je izv. prof. dr. sc. Mario Miler.

Ostali članovi katedre su:

Katedra za hidrografiju

Uz nastavnu, katedra obavlja i stručnu djelatnost što je, uz marinsku geodeziju i hidrografsku izmjeru, rezultiralo proširenjem i na mobilno i terestričko lasersko skeniranje, daljinska istraživanja i druge grane geodetske struke. Katedra je prije više od 20 godina započela sa projektom „Geodinamička studija područja Grada Zagreba“ koji se kontinuirano izvodi praktički svake godine i bazira na korištenju GNSS tehnologije, koje su zatim, prateći razvoj i trendove u znanosti i društvu, nadopunjene i korištenjem InSAR tehnologije.

Pročelnica katedre je doc. dr. sc. Vanja Miljković.

Katedra za matematiku i fiziku

Katedra izgrađuje matematičke temelje predmeta studija geodezije i geoinformatike, sudjeluje u multidisciplinarnim projektima te postavlja putokaz budućim akademskim naraštajima. Katedra surađuje i na znanstveno–stručnom projektu „Van Hiele Hrvatska“, sudjeluje u Državnom povjerenstvu za provedbu natjecanja iz matematike u osnovnim i srednjim školama te u popularizaciji znanosti. U Katedri se matematika njeguje, osim kroz znanost i nastavu, i u drugim vidovima života, primjerice kroz umjetnost.

Pročelnik katedre je prof. dr. sc. Mario Brkić.

Ostali članovi katedre su:

Katedra za satelitsku geodeziju

Znanstvena djelatnost Katedre obuhvaća ispitivanje i razvoj metoda i postupaka primjene sustava za satelitsko pozicioniranje i navigaciju u geodetsko-katastarskim i navigacijskim područjima primjene te istraživanje integracije ovih sustava s drugim senzorima. Razvoj mreža permanentnih stanica za pozicioniranje i navigaciju. Razvoj, automatizaciju i primjenu astrogeodetskih metoda određivanja astronomskih koordinata stajališta za određivanje astrogeodetske plohe geoida i određivanja azimuta za potrebe kontrole geodetskih mreža posebnih namjena.

Pročelnik katedre je prof. dr. sc. Željko Bačić.

Ostali članovi katedre su:

Podijelite na:

Koristimo kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Nastavkom pregleda webstranice slažete se s uvjetima korištenja. Kliknite ovdje i saznajte više informacija.Close