Font Kontrast

ZATVORI

Zavod za geomatiku

Predstojnik zavod za geomatiku je prof. dr. sc. Nevio Rožić.

Zavod za geomatiku Geodetskog fakulteta obavlja nastavnu, znanstvenu i stručnu djelatnost primarno u okviru područja tehničkih znanosti, polja geodezije, grane pomorska, satelitska i fizikalna geodezija te grane geomatika. Zavod je ustrojen od katedri koje objedinjuju grupe srodnih i međusobno povezanih predmeta. Predmeti se predaju na preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studijskom programu geodezije i geoinformatike. Katedre, koje su osim nastavne aktivnosti i nositelji znanstvenih i razvojnih istraživanja, jesu:

Katedra za analizu i obradu geodetskih mjerenja

Znanstvena istraživanja koja se realiziraju u okviru znanstvenih i razvojnih projekata Katedre tradicijski su vezana uz područje visinomjerstva, visinskih referentnih sustava i geokinematike, tj. recentnih gibanja zemljine kore. Velik znanstveni i stručni prinos Katedre u posljednjoj dekadi u najvećoj mjeri iskazuje uvođenje u službenu uporabu Hrvatskog visinskog referentnog sustava za epohu 1971.5 godine (HVRS71) i Hrvatskog transformacijskog modela visina (HTMV).

Šef katedre je prof. dr. sc. Nevio Rožić.

Ostali članovi katedre su:

Katedra za državnu izmjeru

Katedra za državnu izmjeru bavi se geodezijom kao znanosti o određivanju geometrije, polja ubrzanja sile teže i rotacije Zemlje te njihovih promjena u vremenu. Znanstveno-istraživačke aktivnosti Katedre usmjerene su uspostavi i praćenju geodetskih referentnih okvira, posebno određivanju plohe geoida, definiranju koordinatnih transformacija te primjeni satelitskih i terestričkih geodetskih podataka za geodetsko pozicioniranje i praćenje geofizičkih i fizikalnih pojava na Zemlji, kao što su promjena polja ubrzanja sile teže Zemlje, gibanje kopna, promjena srednje razine mora, otapanje ledenjaka te procjena i predikcija utjecaja klimatskih promjena.

Šef katedre je prof. dr. sc. Tomislav Bašić.

Ostali članovi katedre su:

Katedra za geoinformatiku

Misija Katedre za geoinformatiku je obrazovanje studenata i istraživanje u području upotrebe informacijskih tehnologija za rješavanje geoprostornih problema kao i promicanje geoinformatičkih tehnologija u srodnim strukama i u gospodarstvu. Zaposlenici Katedre aktivno provode istraživanja u domeni geoinformatike fokusirajući se na geoinformacijske sustave i baze prostornih podataka te analizu prostornih podataka i upotreba metoda strojnoga učenja. Trenutačno su istraživačke aktivnosti Katedre pretežno u domeni analize prostornih podataka koristeći metode strojnog učenja kao i konzultantske usluge u području primjene i implementacije geoinformacijskih sustava (GIS).

Šef katedre je prof. dr. sc. Damir Medak.

Ostali članovi katedre su:

Katedra za hidrografiju

Uz nastavnu, katedra obavlja i stručnu djelatnost što je, uz marinsku geodeziju i hidrografsku izmjeru, rezultiralo proširenjem i na mobilno i terestričko lasersko skeniranje, daljinska istraživanja i druge grane geodetske struke. Katedra je prije više od 20 godina započela sa projektom „Geodinamička studija područja Grada Zagreba“ koji se kontinuirano izvodi praktički svake godine i bazira na korištenju GNSS tehnologije, koje su zatim, prateći razvoj i trendove u znanosti i društvu, nadopunjene i korištenjem InSAR tehnologije.

Šef katedre je prof. dr. sc. Boško Pribičević.

Ostali članovi katedre su:

Katedra za matematiku i fiziku

Katedra izgrađuje matematičke temelje predmeta studija geodezije i geoinformatike, sudjeluje u multidisciplinarnim projektima te postavlja putokaz budućim akademskim naraštajima. Katedra surađuje i na znanstveno–stručnom projektu „Van Hiele Hrvatska“, sudjeluje u Državnom povjerenstvu za provedbu natjecanja iz matematike u osnovnim i srednjim školama te u popularizaciji znanosti. U Katedri se matematika njeguje, osim kroz znanost i nastavu, i u drugim vidovima života, primjerice kroz umjetnost.

Šef katedre je prof. dr. sc. Mario Brkić.

Ostali članovi katedre su:

Katedra za satelitsku geodeziju

Znanstvena djelatnost Katedre obuhvaća ispitivanje i razvoj metoda i postupaka primjene sustava za satelitsko pozicioniranje i navigaciju u geodetsko-katastarskim i navigacijskim područjima primjene te istraživanje integracije ovih sustava s drugim senzorima. Razvoj mreža permanentnih stanica za pozicioniranje i navigaciju. Razvoj, automatizaciju i primjenu astrogeodetskih metoda određivanja astronomskih koordinata stajališta za određivanje astrogeodetske plohe geoida i određivanja azimuta za potrebe kontrole geodetskih mreža posebnih namjena.

Šef katedre je prof. dr. sc. Dragan Špoljarić.

Ostali članovi katedre su:

Podijelite na:

Koristimo kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Nastavkom pregleda webstranice slažete se s uvjetima korištenja. Kliknite ovdje i saznajte više informacija.Close