| Friday, 20 September 2019 |
Global event

Jesenski upisni rok

08:30 » 12:00

Jesenski upisni rok za preddiplomski studij.

08:30 - 12:00

Studentska referada.