SIG 2007

HRVATSKO GEODETSKO DRUŠTVO

GEODETSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Simpozij o inženjerskoj geodeziji s međunarodnim sudjelovanjem
16.-19. svibnja 2007., Beli Manastir, Hrvatska

POČETNA | ODBORI | TEME | ZBORNIK RADOVALOKACIJA | KONTAKT

ZBORNIK RADOVA:

Simpozija o inženjerskoj geodeziji s međunarodnim sudjelovanjem

I. PRIMJENA GEODEZIJE U GRADITELJSTVU

Ilija Grgić, Bojan Barišić, Nataša Šabić Grgić
Primjena inženjerske geodezije u visokogradnji

Mladen Zrinjski, Marko Džapo, Loris Redovniković, Antun Ivanković
Točnost proboja najduljeg tunela u RH

Franjo Ambroš, Vladimir Slivac, Vladimir Moser
Geodetski nadzor izgradnje i rekonstrukcije prometnica

Marko Šljivarić, Zlatko Lasić, Robert Rodbinić
Treba li uvijek nivelirati iz sredine?

Lenka Špela Osvald, Bernarda Berden
Katastar zgrada i registar nekretnina

II. NORMIZACIJA I KONTROLA KVALITETE INŽENJERSKIH RADOVA

Gorana Novaković, Rinaldo Paar
Primjena međunarodnih normi za iskazivanje preciznosti pozicioniranja geodetske osnove

Gorana Novaković, Ante Marendić, Sanja Mimica
Analiza pouzdanosti geodetske osnove za inženjerske radove

Asim Bilajbegović, Damir Bilajbegović
Istraživanje točnosti, pouzdanosti i ekonomičnosti određivanja kontrolnih točaka brana primjenom virtuelnih GPS-referentnih stanica

Zdravko Kapović, Ante Marendić, Tomislav Džapo
Ispitivanje homogenosti rezultata mjerenja

Đuro Barković, Mladen Zrinjski, Suzana Delić
Pregled međunarodnih i hrvatskih norma za geodetska mjerila

III. POMACI I DEFORMACIJE IZGRAĐENIH I PRIRODNIH OBJEKATA

Joško Krolo, Zdravko Kapović, Mladenko Rak
Statičko i dinamičko ispitivanje konstrukcija

Boštjan Kovačič, Rok Kamnik
Mjerenje pomaka i deformacija konstrukcija pomoću elektronskih tahimetara

Brankica Cigrovski-Detelić
Primjena GPS-mjerenja u određivanju tektonskih pomaka zemljine kore

Milan Rezo, Mario Kranjec, Ante Rezo
Izjednačenje terestričkih i GPS mjerenja kod praćenja deformacija na hidroelektranama

Milan Rezo, Danijel Šugar, Ivan Težak, Mario Zidar
Određivanje horizontalnih pomaka, rotacija i nagiba metodom aliniranja i klinometrijom na hidroelektranama

Milan Rezo, Ante Rezo, Mario Kranjec
Izjednačenje nivelmanskih mjerenja kod praćenja deformacija na hidroelektranama

IV. HIDROGRAFSKA MJERENJA

Mladen Babić
Hidrografski radovi na objektima hidroelektrana na Dravi

Boško Pribičević, Damir Medak, Almin Đapo, Ivan Medved
Priprema i izvođenje batimetrijskih mjerenja na Plitvičkim jezerima

Boško Pribičević, Damir Medak, Ivica Mikičić, Ivan Medved
Suvremene geodetsko-hidrografske mjerne metode u praćenju izgradnje strateških infrastrukturnih objekata u Republici Hrvatskoj

Tea Duplančić Leder, Nenad Leder, Branko Petričević
Poboljšanje HIDRIS sustava podacima višesnopnog dubinomjera

Radovan Solarić
Hidrografska izmjera i pomorska kartografija u teoriji i praksi

V. NOVE MJERNE I RAČUNALNE TEHNOLOGIJE

Damir Medak, Boško Pribičević, Eduard Prelogović, Almin Đapo
Primjene geodetsko-geodinamičkih GPS-mjerenja za monitoring tektonski uvjetovanih klizišta

Ilija Grgić, Bojan Barišić, Tomislav Bašić
Primjena GNSS tehnologije u inženjerskim geodetskim zadaćama

Rinaldo Paar, Ante Marendić
Određivanje visina GPS-om u kombinaciji s laserskom tehnologijom

Damir Medak, Boško Pribičević, Ivan Medved, Mario Miler, Dražen Odobašić
Terestričko lasersko skaniranje i trodimenzionalno projektiranje

Damir Medak, Boško Pribičević, Davorin Rumiha, Branko Kordić
Uloga mreže permanentnih GPS-postaja Republike Slovenije pri iskolčenju magistralnog plinovoda Pula-Karlovac

VI. GEODEZIJA U REALIZACIJI PROSTORNIH PLANOVA

Mira Ivković, Marko Džapo, Dario Martini
Geodetske podloge za prostorno planiranje

Mira Ivković, Mario Miler
Pretvorba analognih topografskih planova u digitalni oblik

Franjo Ambroš, Jakob Nakić
Prostorna i pravna ograničenja u građenju

Brankica Cigrovski-Detelić, Igor Bučo
Geodetski radovi u provođenju detaljnih urbanističkih planova uz morsku obalu

Siniša Mastelić-Ivić, Gordana Galeković Tepšić, Hrvoje Tomić, Jadranka Veselić Bruvo
Organizacija prostornih resursa

Darko Šiško, Miodrag Roić
Pristupi preraspodjele građevinskog zemljišta

Robert Župan, Stanislav Frangeš, Ante Stošić
Mogućnosti ručnih GPS-uređaja pri dopuni prostornih planova