Vodič za studente - korisne informacijeGuide for Students - useful information

Ostale informacije

Kome se obratiti za informacije o stipendijama?

Osim praćenja dnevnih novina i poruka na Oglasnoj ploči na internetskim stranicama Fakulteta takve informacije možete naći i na web-stranicama Sveučilišta u Zagrebu http://www.unizg.hr/o-sveucilistu/sveucilisna-tijela-i-sluzbe/rektorat ili Instituta za razvoj obrazovanja, a njegova web adresa je: http://www.iro.hr.

Što ako izgubite indeks?

Ukoliko vam se to dogodi, morat ćete doći u Studentsku referadu s potvrdom Narodnih novina da vam je indeks proglašen nevažećim i zatražiti izdavanje novog indeksa.

Kome se obratiti zbog problema sa studijem?

Ako imate kakvih problema s pojedinim predmetom najprije potražite demonstratora iz dotičnog predmeta. Ukoliko vam on ne može pomoći konzultirajte se s asistentom. Profesori su također spremni pružiti potrebne informacije. Na e-učenju svi djelatnici imaju navedeno vrijeme kada primaju studente na konzultacije.

Prodekanu za nastavu i studente ili dekanu javite se ako vaši problemi nadilaze ovlasti ili mogućnosti prije navedenih osoba.

Nagrađivanje studenata

U svrhu poticanja rada i zalaganja, studentima Geodetskog fakulteta mogu se dodijeliti sljedeće nagrade:

  • Rektorova nagrada,
  • Nagrada Geodetskog fakulteta i
  • Nagrada dekana Geodetskog fakulteta

Natječaj za Rektorovu nagradu raspisuje Sveučilište u Zagrebu, početkom kalendarske godine za akademsku godinu u tijeku. Dodjeljuje se za rad znanstvenog sadržaja jednog ili više autora.

Nagradu dekana dodjeljuje dekan za najbolje studentske radove.

Nagradu Fakulteta dodjeljuje Fakultet za postignut odličan uspjeh.

Pravo sudjelovanja imaju svi redoviti studenti Geodetskog fakulteta.

Uspjeh na studiju

Vaš uspjeh na studiju je važan. Ovisno o uspjehu možete ostvariti prednosti kod dobivanja stipendija, studentskog smještaja, upisa na diplomski studij, ostvariti pravo na subvenciju participacije u školarini, demonstrature i još mnogo toga.

Uspjeh se u najvećem dijelu sastoji od prosjeka ocjena na ispitima iz pojedinih predmeta, pri čemu se uzima u obzir koliko koji predmet nosi ECTS-a te trajanja studija. Redovitost studiranja posebno je važna za ostvarivanje prava na subvenciju participacije u školarini i kasnije za upise na diplomske studije.

Mirovanje obveza ili prava na studiju

Ponekad je potrebno na neko vrijeme prekinuti studij, primjerice radi dužih bolovanja, odlaska u inozemstvo, teških financijskih uvjeta ili obiteljskih problema.

Važno je pravovremeno procijeniti okolnosti i regulirati status vezan uz mirovanje na studiju.

Zavodu za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar", Odjelu za školsku i sveučilišnu medicinu studenti koji zbog zdravstvenih razloga nisu u mogućnosti izvršavati svoje studentske obveze trebaju se javiti unutar 30 dana od pojave tegoba nadležnom studentskom liječniku čiju će potvrdu dostaviti fakultetu. U suprotnom nadležni studentski liječnik nema stručne osnove za izdavanje Potvrde za mirovanje studentskih obveza.

Studentsko savjetovalište

Život studenata može biti vrlo složen i izazovan. Nađete li se u teškoćama uvijek na vrijeme zatražite savjet Vašeg studijskog voditelja, koordinatorice za savjetovanje i podršku studentima prof. dr. sc. Branke Mraović, prodekana za nastavu i studente ili zatražite stručnu pomoć u Sveučilišnom Centru za savjetovanje i podršku studentima.

Kako saznati nešto o stvarima koje ovdje nisu navedene?

Postoje li stvari koje ovdje nisu navedene, a zanimaju vas potražite predstavnike studenata svoje ili više godine, pitajte u Studentskoj referadi, razgovarajte s profesorima, provjerite na web-stranicama http://www.geof.unizg.hr ili na web-stranicama http://student.geof.unizg.hr. Ukoliko niste uspjeli doznati što vas zanima posjetite prodekana za nastavu i studente. 


Sadržaj održava: Prodekan za nastavu i studente