Diplomski studij - Master Study

Diplomski sveučilišni studij Geodezija i geoinformatika

Izvedbeni plan

Izvedbeni plan za određenu ak. god. donosi se u lipnju prethodne ak. god. Konačni i objedinjeni Izvedbeni plan objavljuje se u veljači tekuće ak. god.

Izvedbeni plan utvrđuje nastavnike i suradnike, mjesta, početak i završetak te satnicu izvođenja nastave, oblike nastave, način polaganja ispita, ispitne rokove i mjerila ispitivanja, popis literature, izvođenje na stranom jeziku, način izvođenja nastave i ostale važne činjenice za uredno izvođenje nastave.

Izvedbeni plan podržan je ISVU-om i pojedini elementi izvedbenog plana nalaze se na sljedećim servisima ISVU-a:


Pošaljite ideju ili prijedlog za poboljšanje informacija o diplomskom studiju

 


Sadržaj održava: Prodekan za nastavu i studente