Osiguranje kvalitete

Osiguravanje kvalitete na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Analize

Dio sustava osiguravanja kvalitete na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu predstavlja i redovito analiziranje i izvješćivanje različitih aspekata nastavnog, znanstvenog i stručnog rada. Ovdje možete naći dio provedenih analiza, a zainteresirani dionici mogu više informacija naći na intranetu Povjerenstva za osiguravanje kvalitete (otvoren pristup svim materijalima uz prijavu).

  1. Sumarni rezultati ankete za procjenu nastavnika provedene putem ISVU-a, ljetni semestar, ak. god. 2014/15., rujan, 2015.,
  2. Sumarni rezultati ankete za procjenu nastavnika provedene putem ISVU-a, zimski semestar, ak. god. 2014/15., ožujak, 2015.,
  3. Sumarni rezultati ankete za procjenu nastavnika provedene putem ISVU-a, ljetni semestar, ak. god. 2013/14., studeni, 2014.
  4. Sumarni rezultati ankete za procjenu nastavnika provedene putem ISVU-a, zimski semestar, ak. god. 2013/14., travanj 2014.
  5. Analiza završnosti i uspjeha na preddiplomskom studiju Geodezija i geoinformatika, rujan 2013.
  6. Samoanaliza Geodetskog fakulteta, prosinac 2011.

Sadržaj održava: Povjerenstvo za kvalitetu