Dokumenti

Ovdje su dostupni službeni dokumenti Fakulteta

Stranica: () 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ()
Naziv Stupio na snagu
Rokovi za predaju radova za Rektorovu nagradu za ak. god. 2014./2015. 17 Veljača 2015
Upute za pisanje i tehničko opremanje studentskih radova za Rektorovu nagradu za ak. god. 2014./2015. 17 Veljača 2015
Financijsko izvješće Geodetskog fakulteta za 2014. godinu 30 Ožujak 2015
Odluka o izboru dekana Geodetskog Fakulteta 1 Lipanj 2015
Odluka o izboru prodekana za nastavu i studente Geodetskog fakulteta 1 Lipanj 2015
Odluka o izboru prodekana za financije i poslovanje Geodetskog fakulteta 1 Lipanj 2015
Odluka o izboru prodekana za znanstveni rad i međunarodnu Geodetskog fakulteta 1 Lipanj 2015
Odluka o prijelazu i uvjetima prijelaza studenata s drugih fakulteta na sveučilišni preddiplomski i diplomski studij geodezije i geoinformatike u ak. god. 2015./2016. 1 Srpanj 2015
Odluka o visini naknade obrazovanja i ostalih naknada u ak. god. 2015./2016. 18 Lipanj 2015
Odluka o usvajanju akademskog kalendara ak. god. 2015./2016. 18 Lipanj 2015

Stranica: () 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ()

        
 
Naziv:
Vrsta dokumenta:
Donositelj:
Tema: