Dokumenti

Ovdje su dostupni službeni dokumenti Fakulteta

Page: () 1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ()
Naziv Stupio na snagu
Pravilnik o poslijediplomskom doktorskom studiju na engleskom jeziku 1 July 2010
Odluka o utvrđenju upisne kvote i kriterija za upis u 2016.-2017. 25 February 2016
Odluka o imenovanju Povjerenstva za stručno usavršavanje 25 February 2016
Odluka o usvajanju akademskog kalendara ak. god. 2016./2017. 30 June 2016
Odluka o visini naknade obrazovanja i ostalih naknada u ak. god. 2016./2017. 30 June 2016
Odluku 64/347 izmjena odl. 58/347 o prijelazu i uvjetima prijelaza studenata s drugih fakulteta na sveučilišni preddiplomski i diplomski studij geodezije i geoinformatike u ak. god. 2016./2017. 5 September 2016
Nagrada fakulteta - ak. god. 2015./16. 21 September 2016
Nagrada dekana - ak. god. 2015./16. 21 September 2016
Nagrada studentima za izuzetno postignuće na Geodetskom fakultetu 21 September 2016
Obrazac prekovremenog rada - vrijedi od 1. siječnja 2017. godine 1 January 2017

Page: () 1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ()

        
 
Naziv:
Vrsta dokumenta:
Donositelj:
Tema: