Dokumenti

Ovdje su dostupni službeni dokumenti Fakulteta

 
  Naziv: Europska povelja za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača "Strategija ljudskih resursa kroz primjenu Povelje i Kodeksa" - Interna analiza
  Datum stupanja na snagu: 5 Travanj 2013
  Donositelj: Senat Sveučilišta
  Vrsta dokumenta: Ostalo
  Tema: Ostalo
  Datoteka: PDF dokument Interna_analiza.pdf
  Napomena:
 
 
Objavio: geof webmaster