Dokumenti

Ovdje su dostupni službeni dokumenti Fakulteta

 
  Naziv: Odluka o prijelazu i uvjetima prijelaza studenata s drugih fakulteta na sveučilišni preddiplomski i diplomski studij geodezije i geoinformatike u ak. god. 2015./2016.
  Datum stupanja na snagu: 1 Srpanj 2015
  Donositelj: Dekan
  Vrsta dokumenta: Odluka
  Tema:
  Datoteka: PDF dokument odluka o prijelazu i uvjetima prijelaza na GEOF._ak.god.2015.2016..pdf
  Napomena:
 
 
Objavio: geof webmaster