Dokumenti

Ovdje su dostupni službeni dokumenti Fakulteta

 
  Naziv: Odluka_40 o izmjeni odluke broj 37 o prijelazu i uvjetima prijelaza studenata s drugih fakulteta
  Datum stupanja na snagu: 8 Rujan 2015
  Donositelj:
  Vrsta dokumenta: Odluka
  Tema:
  Datoteka: PDF dokument Odluka_40 o izmjeni odluke broj 37 o prijelazu i uvjetima prijelaza studenata s drugih fakulteta.pdf
  Napomena:
 
 
Objavio: geof webmaster