Zapošljavanje

Geodetski fakultet - natječaji

 
 
Slika GEOF webmaster
Geodetski fakultet - natječaji
napisao/la geof webmaster - Srijeda, 11 Travanj 2018, 08:51
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
GEODETSKI FAKULTET

Fakultetsko vijeće

raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

 1. jednog izvršitelja (m/ž) u zvanje i na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju - docent, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstvenom polju: Geodezija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Katedri za analizu i obradu geodetskih mjerenja Zavoda za geomatiku Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
 2. jednog izvršitelja (m/ž) u zvanje i na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju - docent, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstvenom polju: Geodezija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Katedri za fotogrametriju i daljinska istraživanja Zavoda za kartografiju i fotogrametriju Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
 3. jednog izvršitelja (m/ž) u zvanje i na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju - docent, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstvenom polju: Geodezija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Katedri za satelitsku geodeziju Zavoda za geomatiku Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
 4. jednog izvršitelja (m/ž) u zvanje i na razvojno radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju - docent, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstvenom polju: Geodezija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Katedri za inženjersku geodeziju Zavoda za primijenjenu geodeziju Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
 5. jednog izvršitelja (m/ž) u zvanje i na razvojno radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju - znanstveni suradnik, u znanstvenom području: Prirodne znanosti, znanstvenom polju: Geofizika, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Opservatoriju Hvar Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
 6. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju - poslijedoktorand, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstvenom polju: Geodezija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Katedri za državnu izmjeru Zavoda za geomatiku Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
 7. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju - asistent, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstvenom polju: Geodezija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Katedri za kartografiju Zavoda za Kartografiju i fotogrametriju Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
 8. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju - asistent, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstvenom polju: Geodezija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Katedri za upravljanje prostornim informacijama Zavoda za primijenjenu geodeziju Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
 9. jednog izvršitelja (m/ž) na razvojno radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju - asistent, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstvenom polju: Geodezija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Katedri za hidrografiju Zavoda za geomatiku Geodetskog fakulteta Sveučilišta,
 10. izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju - stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstvenom polju: Geodezija, na neodređeno vrijeme, u Katedri za hidrografiju Zavoda za geomatiku Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
 11. izbor  jednog izvšitelja (m/ž) u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta za vrijeme trajanja projekta „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ sukladno članku 42. stavak 6. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 02/07, 46/07, 45/09,63/11, 94/13, 139/13), za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje geodezija, na temelju natječaja Hrvatske zaklade za znanost, "Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti"
 12. izbor jednog suradnika (m/ž) u suradničkom zvanju poslijedoktorand za područje tehničkih znanosti, polje geodezija i na radno mjesto poslijedoktorand na Katedri za geoinformatiku Zavoda za geomatiku na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na određeno vrijeme (32 mj.) od 1. srpnja 2018. godine do 28. veljače 2021. godine., sukladno članku 42. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka USRH, 60/15 – Odluka USRH, 131/17), a radi obavljanja istraživačkih poslova na projektu Hrvatske zaklade za znanost “IP-2016-06-562 Geoprostorno praćenje zelene infrastrukture na temelju terestričkih, zračnih i satelitskih snimaka, GEMINI”, voditelja projekta prof.dr.sc. Damir Medak.

Više o uvjetima natječaja možete pronaći ovdje.