Zapošljavanje

Odluka o izboru administrativnog referenta

 
 
Slika Hrvoje Kopić
Odluka o izboru administrativnog referenta
napisao/la Hrvoje Kopić - Petak, 5 Srpanj 2019, 13:52
 

Odluka broj: 105/350 ak. god. 2018./2019.

Sukladno članku 28. Statuta Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (pročišćeni tekst, 2017.), vezano na članak I l. Zakona o radu (NN 93/14, 127/17), a na temelju suglasnosti Sveučilišta u Zagrebu, Klasa: 100-01/19-03/274, Urbroj: 380-012/246-19-2, od 6. lipnja 2019. i izvješća Povjerenstva u sastavu: izv. prof. dr. sc. Almin Đapo, prof. dr. sc. Damir Medak i izv. prof. dr. sc. Robert Župan, za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto III. vrste — administrativni referent, Dekan Fakulteta prof. dr. sc. Damir Medak, donosi

ODLUKU

1.

Ana Radanović, Mestinjski put 38, 10 000 Zagreb, izabire se na radno mjesto III. vrste administrativni referent, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

11.

Zaposlenici iz točke I. ove Odluke određuje se probni rok u trajanju od dva (2) mjeseca.

111.

Dekan Fakulteta će s Anom Radanović sklopiti Ugovor o radu na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na radnom mjestu III. vrste — administrativni referent, na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, od 22. srpnja 2019.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na Intranetu Geodetskog fakulteta.

(Uredio/la geof webmaster - izvorno objavljeno Petak, 5 Srpanj 2019, 13:38)