prof. dr. sc. Branka Mraović, dipl.pol.
prof. dr. sc. Branka Mraović, dipl.pol.Zvanje:Redoviti profesor
Akademski stupanj:dr. sc.
Stručni naziv:dipl.pol.
Matična ustanova:Geodetski fakultet
Kačićeva 26, Zagreb
Ustrojstvena jedinica:Zavod za primijenjenu geodeziju
Status:Radni odnos
E-mail:bmraovic@geof.hr
Telefon:+ 385 (1) 4639 207
Radovi (CROSBI):Lista radova