Akademska godina 2016/2017, ljetni semestar

Raspored za dvoranu 10
Raspored za dvoranu 11
Raspored za dvoranu 112
Raspored za dvoranu 113
Raspored za dvoranu 114
Raspored za dvoranu 115
Raspored za dvoranu 116
Raspored za dvoranu 117
Raspored za dvoranu 118
Raspored za dvoranu 119
Raspored za dvoranu 120
Raspored za dvoranu 29
Raspored za dvoranu 29A
Raspored za dvoranu 67
Raspored za dvoranu 81
Raspored za dvoranu JE
Raspored za dvoranu T1
Raspored za dvoranu T2
Raspored za dvoranu T3

Raspored za dvoranu 10

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak subota
 07:00             
 
 
 
 08:00 

Diplomski rad
P10

     

Diplomski rad
P10

 
 

Napredna daljinska istraživanja
M. Gašparović
72V01

 
 

Diplomski rad
P10

Diplomski rad
P10

 09:00         
 

Napredna daljinska istraživanja
M. Gašparović
72V01

 

Diplomski rad
P10

Diplomski rad
P10

 
 10:00         
 

Diplomski rad
P10

Napredna daljinska istraživanja
M. Gašparović
72V03

Diplomski rad
P10

 
 
 11:00 

Diplomski rad
P10

     

Diplomski rad
P10

 
 

Napredna daljinska istraživanja
M. Gašparović
72V03

 
     
 12:00             
 
 
 
 13:00             
 

Analiza prostornih podataka
E. Vela
72V01

Analiza prostornih podataka
D. Dobrinić
72V03

 
 
 14:00             
 

Analiza prostornih podataka
E. Vela
72V01

Analiza prostornih podataka
D. Dobrinić
72V03

 
 
 15:00             
 

Napredna daljinska istraživanja
M. Gašparović
72V02

Analiza prostornih podataka
E. Vela
72V02

Analiza prostornih podataka
D. Dobrinić
72V04

 
 
 16:00             
 

Napredna daljinska istraživanja
M. Gašparović
72V02

Analiza prostornih podataka
E. Vela
72V02

Analiza prostornih podataka
D. Dobrinić
72V04

 
 
 17:00   

Geomagnetska izmjera
M. Brkić
P71

       
 

Analiza prostornih podataka
D. Dobrinić
72V1

Napredna daljinska istraživanja
M. Gašparović
72V04

 
 

Geomagnetska izmjera
M. Brkić
P71

 18:00           
 

Napredna daljinska istraživanja
M. Gašparović
72V04

 

Geomagnetska izmjera
M. Brkić
P71

 
 19:00           
   
 

Optimiranje geodetskih mreža
I. Razumović
P71

 
 20:00           
 

Optimiranje geodetskih mreža
I. Razumović
P71

Kvaliteta geoinformacija
M. Radanović
P4

 
 
 21:00             
 

Kvaliteta geoinformacija
M. Radanović
P4

 
 


na početak turnusa

Raspored za dvoranu 11

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak subota
 07:00             
 
 
 
 08:00             
 
 
 
 09:00             
 
 
 
 10:00             
 
 
 
 11:00             
 
 
 
 12:00             
 
 
 
 13:00             
 

Primjena laserskih uređaja
M. Zrinjski
P71

 
 
 14:00             
 

Primjena laserskih uređaja
M. Zrinjski
P71

 
 
 15:00             
 

Precizna geodetska mjerenja
Đ. Barković
P71

 
 
 16:00             
 

Precizna geodetska mjerenja
Đ. Barković
P71

 
 
 17:00             
 

Primjena laserskih uređaja ,   PRJ
M. Zrinjski
71V2
 17:15 


Primjena laserskih uređaja ,   PRJ
M. Zrinjski
71V1
 17:15 

 
 
 18:00             
 

Primjena laserskih uređaja ,   PRJ
M. Zrinjski
71V2
 18:15 


Primjena laserskih uređaja ,   PRJ
M. Zrinjski
71V1
 18:15 

 
 
 19:00             
 

Precizna geodetska mjerenja ,   PRJ
Đ. Barković
71V2
 19:15 


Precizna geodetska mjerenja ,   PRJ
Đ. Barković
71V1
 19:15 

 
 
 20:00             
 

Precizna geodetska mjerenja ,   PRJ
Đ. Barković
71V2
 20:15 


Precizna geodetska mjerenja ,   PRJ
Đ. Barković
71V1
 20:15 

 
 
 21:00             
 
 
 


na početak turnusa

Raspored za dvoranu 112

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak subota
 07:00             
 
 
 
 08:00             
 

Kartografske projekcije
D. Tutić
6V003

Kartografske projekcije
A. Kuveždić Divjak
6V005

Fotogrametrija
L. Pleše
4V0002

Fotogrametrija
L. Pleše
4V0003

 
 
 09:00             
 

Kartografske projekcije
D. Tutić
6V003

Kartografske projekcije
A. Kuveždić Divjak
6V005

Fotogrametrija
L. Pleše
4V0002

Fotogrametrija
L. Pleše
4V0003

 
 
 10:00             
 

Fotogrametrija
L. Pleše
4V0007

Kartografske projekcije
A. Kuveždić Divjak
6V002

Fotogrametrija
L. Pleše
4V0005

Fotogrametrija
L. Pleše
4V0004

 
 
 11:00             
 

Fotogrametrija
L. Pleše
4V0007

Kartografske projekcije
A. Kuveždić Divjak
6V002

Fotogrametrija
L. Pleše
4V0005

Fotogrametrija
L. Pleše
4V0004

 
 
 12:00             
 
 
 
 13:00             
 

Fotogrametrija
L. Pleše
4V0001

Kartografske projekcije
M. Triplat Horvat
6V004

Fotogrametrija
L. Pleše
4V0006

 
 
 14:00             
 

Fotogrametrija
L. Pleše
4V0001

Kartografske projekcije
M. Triplat Horvat
6V004

Fotogrametrija
L. Pleše
4V0006

 
 
 15:00             
 

Kartografske projekcije
D. Tutić
6V001

Fotogrametrija
L. Pleše
4V0008

 
 
 16:00             
 

Kartografske projekcije
D. Tutić
6V001

Fotogrametrija
L. Pleše
4V0008

 
 
 17:00             
 

Kartografske projekcije
D. Tutić
6V006

 
 
 18:00             
 

Kartografske projekcije
D. Tutić
6V006

 
 
 19:00             
 
 
 
 20:00             
 
 
 
 21:00             
 
 
 


na početak turnusa

Raspored za dvoranu 113

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak subota
 07:00             
 
 
 
 08:00             
 

Kartografske projekcije
A. Kuveždić Divjak
6V007

Kartografske projekcije
M. Triplat Horvat
6V008

Geodetske mreže posebnih namjena
I. Grgac
71V03

Kartografija
K. Šoštarić
4V0001

Kartografija
K. Šoštarić
4V0004

 
 
 09:00             
 

Kartografske projekcije
A. Kuveždić Divjak
6V007

Kartografske projekcije
M. Triplat Horvat
6V008

Geodetske mreže posebnih namjena
I. Grgac
71V03

Kartografija
K. Šoštarić
4V0001

Kartografija
K. Šoštarić
4V0004

 
 
 10:00             
 

Kartografija
K. Šoštarić
4V0008

Programiranje
M. Triplat Horvat
2V00005

Geodetske mreže posebnih namjena
I. Jakopec
71V02

Kartografija
K. Šoštarić
4V0002

Kartografija
K. Šoštarić
4V0003

 
 
 11:00             
 

Kartografija
K. Šoštarić
4V0008

Programiranje
M. Triplat Horvat
2V00005

Geodetske mreže posebnih namjena
I. Jakopec
71V02

Kartografija
K. Šoštarić
4V0002

Kartografija
K. Šoštarić
4V0003

 
 
 12:00             
 
 
 
 13:00             
 

Programiranje
L. Gracin
2V00008

Programiranje
N. Vučetić
2V00003

Programiranje
N. Vučetić
2V00001

Diskretna matematika
J. Beban-Brkić
P6

Kartografija
K. Šoštarić
4V0005

 
 
 14:00             
 

Programiranje
L. Gracin
2V00008

Programiranje
N. Vučetić
2V00003

Programiranje
N. Vučetić
2V00001

Diskretna matematika
J. Beban-Brkić
P6

Kartografija
K. Šoštarić
4V0005

 
 
 15:00             
 

Programiranje
M. Triplat Horvat
2V00006

Programiranje
M. Triplat Horvat
2V00004

Programiranje
N. Vučetić
2V00002

Kartografija
K. Šoštarić
4V0006

 
 
 16:00             
 

Programiranje
M. Triplat Horvat
2V00006

Programiranje
M. Triplat Horvat
2V00004

Programiranje
N. Vučetić
2V00002

Kartografija
K. Šoštarić
4V0006

 
 
 17:00             
 

Programiranje
L. Gracin
2V00007

Transformacija koordinata
M. Lapaine
P2

Kartografija
K. Šoštarić
4V0007

 
 
 18:00             
 

Programiranje
L. Gracin
2V00007

Transformacija koordinata
I. Kljajić
P2

Kartografija
K. Šoštarić
4V0007

 
 
 19:00             
 

Transformacija koordinata
I. Kljajić
P2

Trodimenzionalno lasersko skeniranje u geodeziji i geoinformatici
B. Kordić
6V03

 

Tematska kartografija
K. Šoštarić
72V1

 
 20:00           
 

Tematska kartografija
K. Šoštarić
72V1

Trodimenzionalno lasersko skeniranje u geodeziji i geoinformatici
B. Kordić
6V03

 
 
 21:00             
 
 
 


na početak turnusa

Raspored za dvoranu 114

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak subota
 07:00             
 
 
 
 08:00       

Modeliranje geoinformacija
E. Vela
4V0003

   
 

Osnove statistike
Ž. Tutek
2V00001

Inženjerska geodezija
I. Jakopec
6V007

Osnove statistike
Ž. Tutek
2V00006

 
 

Modeliranje geoinformacija
E. Vela
4V0003

 09:00           
 

Osnove statistike
Ž. Tutek
2V00003

Inženjerska geodezija
I. Jakopec
6V007

Osnove statistike
Ž. Tutek
2V00008

   
 

Katastar
B. Stančić
4V0003

Katastar
D. Pivac
4V0002

 10:00         
 

Modeliranje geoinformacija
E. Vela
4V0001

Inženjerska geodezija
I. Grgac
6V003

 

Katastar
B. Stančić
4V0003

Katastar
D. Pivac
4V0002

 
 11:00         
 

Modeliranje geoinformacija
E. Vela
4V0001

Inženjerska geodezija
I. Grgac
6V003

Katastar
B. Stančić
4V0003

Katastar
D. Pivac
4V0002

 
 
 12:00             
 
 
 

Katastar
B. Stančić
4V0007

 13:00       

Katastar
B. Stančić
4V0005

 
 

Modeliranje geoinformacija
D. Dobrinić
4V0007

Rukovanje geoinformacijama
I. Kljajić
4V0003

 

Katastar
B. Stančić
4V0007

 

Katastar
B. Stančić
4V0005

 14:00         
 

Modeliranje geoinformacija
D. Dobrinić
4V0007

Rukovanje geoinformacijama
I. Kljajić
4V0003

Katastar
B. Stančić
4V0007

 

Katastar
B. Stančić
4V0005

 
 15:00           
 

Rukovanje geoinformacijama
L. Gracin
4V0007

Inženjerska geodezija
I. Grgac
6V004

Rukovanje geoinformacijama
I. Kljajić
4V0004

 

Modeliranje geoinformacija
E. Vela
4V0008

 
 
 16:00             
 

Rukovanje geoinformacijama
L. Gracin
4V0007

Inženjerska geodezija
I. Grgac
6V004

Rukovanje geoinformacijama
I. Kljajić
4V0004

Modeliranje geoinformacija
E. Vela
4V0005

Modeliranje geoinformacija
E. Vela
4V0008

 
 
 17:00             
 

Trodimenzionalno lasersko skeniranje u geodeziji i geoinformatici
B. Kordić
6V02

Geodetska astronomija
Z. Nevistić
6V2

Rukovanje geoinformacijama
I. Kljajić
4V0005

Modeliranje geoinformacija
E. Vela
4V0005

Web-kartografija
K. Šoštarić
6V01

 
 
 18:00             
 

Trodimenzionalno lasersko skeniranje u geodeziji i geoinformatici
B. Kordić
6V02

Geodetska astronomija
Z. Nevistić
6V2

Rukovanje geoinformacijama
I. Kljajić
4V0005

Modeliranje geoinformacija
D. Dobrinić
4V0006

Web-kartografija
K. Šoštarić
6V03

 
 
 19:00             
 

Geoinformacijska infrastruktura
H. Tomić
6V03

Rukovanje geoinformacijama
I. Kljajić
4V0001

Modeliranje geoinformacija
D. Dobrinić
4V0006

Geoinformacijska infrastruktura
H. Tomić
6V01

 
 
 20:00             
 

Geoinformacijska infrastruktura
H. Tomić
6V03

Rukovanje geoinformacijama
I. Kljajić
4V0001

Planovi prostornog razvoja
H. Tomić
6V2

Geoinformacijska infrastruktura
H. Tomić
6V01

 
 
 21:00             
 
 
 


na početak turnusa

Raspored za dvoranu 115

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak subota
 07:00             
 
 
 
 08:00       

Modeliranje geoinformacija
D. Dobrinić
4V0004

   
 

Osnove statistike
Ž. Tutek
2V00002

Osnove statistike
Ž. Tutek
2V00005

 
 

Modeliranje geoinformacija
D. Dobrinić
4V0004

 09:00           
 

Osnove statistike
Ž. Tutek
2V00004

Osnove statistike
Ž. Tutek
2V00007

   
 

Katastar
D. Pivac
4V0004

Katastar
B. Stančić
4V0001

 10:00         
 

Modeliranje geoinformacija
D. Dobrinić
4V0002

Računalna geometrija
N. Radović
2V00003

 

Katastar
D. Pivac
4V0004

Katastar
B. Stančić
4V0001

 
 11:00         
 

Modeliranje geoinformacija
D. Dobrinić
4V0002

Računalna geometrija
N. Radović
2V00003

Katastar
D. Pivac
4V0004

Katastar
B. Stančić
4V0001

 
 
 12:00             
 

Osnove statistike
Ž. Tutek
2V00009

 
 

Katastar
D. Pivac
4V0008

 13:00       

Katastar
D. Pivac
4V0006

 
 

Računalna geometrija
N. Radović
2V00006

Računalna geometrija
N. Radović
2V00004

Računalna geometrija
N. Radović
2V00002

 

Katastar
D. Pivac
4V0008

 

Katastar
D. Pivac
4V0006

 14:00         
 

Računalna geometrija
N. Radović
2V00006

Računalna geometrija
N. Radović
2V00004

Računalna geometrija
N. Radović
2V00002

Katastar
D. Pivac
4V0008

 

Katastar
D. Pivac
4V0006

 
 15:00           
 

Računalna geometrija
N. Radović
2V00007

Računalna geometrija
N. Radović
2V00005

Računalna geometrija
N. Radović
2V00001

 
 
 
 16:00             
 

Računalna geometrija
N. Radović
2V00007

Računalna geometrija
N. Radović
2V00005

Računalna geometrija
N. Radović
2V00001

 
 
 17:00             
 

Računalna geometrija
N. Radović
2V00008

Geodetska astronomija
D. Špoljarić
6V1

Rukovanje geoinformacijama
I. Kljajić
4V0006

Trodimenzionalno lasersko skeniranje u geodeziji i geoinformatici
B. Kordić
6V01

Web-kartografija
K. Šoštarić
6V02

 
 
 18:00             
 

Računalna geometrija
N. Radović
2V00008

Geodetska astronomija
D. Špoljarić
6V1

Rukovanje geoinformacijama
I. Kljajić
4V0006

Trodimenzionalno lasersko skeniranje u geodeziji i geoinformatici
B. Kordić
6V01

Web-kartografija
K. Šoštarić
6V04

 
 
 19:00             
 

Rukovanje geoinformacijama
L. Gracin
4V0008

Geoinformacijska infrastruktura
H. Tomić
6V04

Rukovanje geoinformacijama
I. Kljajić
4V0002

Geoinformacijska infrastruktura
H. Tomić
6V02

 
 
 20:00             
 

Rukovanje geoinformacijama
L. Gracin
4V0008

Geoinformacijska infrastruktura
H. Tomić
6V04

Rukovanje geoinformacijama
I. Kljajić
4V0002

Planovi prostornog razvoja
H. Tomić
6V1

Geoinformacijska infrastruktura
H. Tomić
6V02

 
 
 21:00             
 
 
 


na početak turnusa

Raspored za dvoranu 116

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak subota
 07:00             
 
 
 
 08:00             
 

Napredna daljinska istraživanja
A. Krtalić
P72

Organizacija geodetskih radova
R. Paar
P71

Upravljanje rizikom ,   PRJ
H. Tomić
72V1
 08:15 


Upravljanje rizikom ,   PRJ
H. Tomić
72V2
 08:15 

GIS u primjeni
S. Šamanović
P72

Upravljanje rizikom
H. Tomić
P72

 
 
 09:00     

Upravljanje rizikom ,   PRJ
H. Tomić
72V1
 09:00 


Upravljanje rizikom ,   PRJ
H. Tomić
72V2
 09:15 

     
 

Napredna daljinska istraživanja
A. Krtalić
P72

Organizacija geodetskih radova
R. Paar
P71

GIS u primjeni
S. Šamanović
P72

Upravljanje rizikom
H. Tomić
P72

 
 
 10:00             
 

Analiza prostornih podataka
D. Medak
P72

Geoinformacijski sustavi
S. Šamanović
72V01

Geoinformacijski sustavi
S. Šamanović
72V03

GIS u primjeni ,   PRJ
S. Šamanović
72V1
 10:15 


GIS u primjeni ,   PRJ
S. Šamanović
72V2
 10:15 

Multimedijska kartografija
A. Kuveždić Divjak
P72

 
 
 11:00             
 

Analiza prostornih podataka
D. Medak
P72

Geoinformacijski sustavi
S. Šamanović
72V01

Geoinformacijski sustavi
S. Šamanović
72V03

GIS u primjeni ,   PRJ
S. Šamanović
72V1
 11:15 


GIS u primjeni ,   PRJ
S. Šamanović
72V2
 11:15 

Multimedijska kartografija
A. Kuveždić Divjak
P72

 
 
 12:00             
 
 
 
 13:00             
 

Geoinformacijski sustavi
S. Šamanović
P72

Geoinformacijski sustavi
S. Šamanović
72V02

Geoinformacijski sustavi
S. Šamanović
72V04

Multimedijska kartografija
A. Kuveždić Divjak
P72

 
 
 14:00             
 

Geoinformacijski sustavi
S. Šamanović
P72

Geoinformacijski sustavi
S. Šamanović
72V02

Geoinformacijski sustavi
S. Šamanović
72V04

Multimedijska kartografija
A. Kuveždić Divjak
P72

 
 
 15:00             
 

Blizupredmetna fotogrametrija
D. Gajski
P72

 
 
 16:00             
 

Blizupredmetna fotogrametrija
D. Gajski
P72

 
 
 17:00             
 

Analiza prostornih podataka
E. Vela
72V2

Menadžment u geodeziji i geoinformatici
B. Mraović
P6

Blizupredmetna fotogrametrija
S. Šamanović
P72

 
 
 18:00 

Tematska kartografija
S. Frangeš
P72

         
 

Menadžment u geodeziji i geoinformatici
B. Mraović
P6

Blizupredmetna fotogrametrija
S. Šamanović
P72

 
 

Tematska kartografija
S. Frangeš
P72

 19:00           
 

Prostorna orijentacija i percepcija okoliša
V. Poslončec Petrić
P6

   
 
 20:00             
 
 
 
 21:00             
 

Geoinformacijska infrastruktura
H. Tomić
P6

 
 


na početak turnusa

Raspored za dvoranu 117

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak subota
 07:00             
 
 
 
 08:00             
 

Inženjerska geodezija
I. Grgac
6V002

Industrijska izmjera
A. Marendić
P71

 
 
 09:00             
 

Inženjerska geodezija
I. Grgac
6V002

Industrijska izmjera
A. Marendić
P71

 
 
 10:00     

Sferna trigonometrija
N. Radović
P2

     
 

Inženjerska geodezija
I. Grgac
6V001

Hidrografska izmjera
V. Miljković
6V005

 
 

Sferna trigonometrija
N. Radović
P2

 11:00           
 

Inženjerska geodezija
I. Grgac
6V001

Hidrografska izmjera
V. Miljković
6V005

 

Sferna trigonometrija ,   A
N. Radović
2V1
 11:30 


Sferna trigonometrija ,   A
N. Radović
2V2
 11:30 

 
 12:00           
   
 
 
 13:00             
 

Geodetsko poduzetništvo
B. Pribičević
P71

Planovi prostornog razvoja
H. Tomić
P6

 
 
 14:00             
 

Geodetsko poduzetništvo
B. Pribičević
P71

Diskretna matematika
J. Beban-Brkić
P6

 
 
 15:00             
 

Geodetsko poduzetništvo ,   PRJ
A. Đapo
71V1
 15:15 


Geodetsko poduzetništvo ,   PRJ
A. Đapo
71V2
 15:15 

Diskretna matematika
J. Beban-Brkić
P6

 
 
 16:00 

Geodetsko poduzetništvo ,   PRJ
A. Đapo
71V2
 16:00 


Geodetsko poduzetništvo ,   PRJ
A. Đapo
71V1
 16:15 

         
 

Prostorna orijentacija i percepcija okoliša
V. Poslončec Petrić
P6

Diskretna matematika
J. Beban-Brkić
P6

 
 
 17:00         

Organizacija geodetskih radova
R. Paar
P71

 
 

Geodetsko poduzetništvo
A. Đapo
P71

Njemački za akademske potrebe
B. Fučkan Držić
P72

 
 

Organizacija geodetskih radova
R. Paar
P71

 18:00 

Industrijska izmjera
I. Grgac
P71

   

Njemački za akademske potrebe
B. Fučkan Držić
P72

 
 
   
 

Industrijska izmjera
I. Grgac
P71

Njemački za akademske potrebe
B. Fučkan Držić
P72

 19:00         
 

Algoritmi u geoinformacijskim sustavima
D. Tutić
P4

   

Njemački za akademske potrebe
B. Fučkan Držić
P72

 
 20:00           
 

Njemački za akademske potrebe
B. Fučkan Držić
P72

Algoritmi u geoinformacijskim sustavima
D. Tutić
P4

 
 
 21:00             
 

Algoritmi u geoinformacijskim sustavima
D. Tutić
P4

 
 


na početak turnusa

Raspored za dvoranu 118

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak subota
 07:00             
 
 
 
 08:00             
 

Web-kartografija
R. Župan
P6

Geoinformacijska infrastruktura
H. Tomić
P6

 
 
 09:00             
 

Trodimenzionalno lasersko skeniranje u geodeziji i geoinformatici
A. Đapo
P6

Geoinformacijska infrastruktura
H. Tomić
P6

 
 
 10:00             
 

Hidrografska izmjera
V. Miljković
6V007

Geodetska astronomija
D. Špoljarić
P6

Inženjerska geodezija
I. Jakopec
6V008

 
 
 11:00             
 

Hidrografska izmjera
V. Miljković
6V007

Geodetska astronomija
D. Špoljarić
P6

Inženjerska geodezija
I. Jakopec
6V008

 
 
 12:00             
 
 
 
 13:00             
 

Hidrografska izmjera
V. Miljković
6V006

Geodezija u geoznanostima
B. Cigrovski-Detelić
P71

 
 
 14:00             
 

Hidrografska izmjera
V. Miljković
6V006

Geodezija u geoznanostima
B. Cigrovski-Detelić
P71

Osnove engleskog jezika struke
B. Fučkan Držić
2V1

 
 
 15:00             
 

Hidrografska izmjera
V. Miljković
6V008

Geodezija u geoznanostima ,   PRJ
B. Cigrovski-Detelić
71V1
 15:15 


Geodezija u geoznanostima ,   PRJ
B. Cigrovski-Detelić
71V2
 15:15 

Osnove engleskog jezika struke
B. Fučkan Držić
P2

 
 
 16:00             
 

Hidrografska izmjera
V. Miljković
6V008

Geodezija u geoznanostima ,   PRJ
B. Cigrovski-Detelić
71V1
 16:15 


Geodezija u geoznanostima ,   PRJ
B. Cigrovski-Detelić
71V2
 16:15 

Osnove engleskog jezika struke
B. Fučkan Držić
2V2

 
 
 17:00             
 

Inženjerska geodezija
I. Jakopec
6V005

 
 
 18:00             
 

Inženjerska geodezija
I. Jakopec
6V005

 
 
 19:00             
 
 
 
 20:00             
 
 
 
 21:00             
 
 
 


na početak turnusa

Raspored za dvoranu 119

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak subota
 07:00         

Završni ispit
M. Zrinjski
P6

 
 
 
 

Završni ispit
M. Zrinjski
P6

 08:00           
 

Geodetski referentni okviri
Ž. Hećimović
P4

Katastar
M. Roić
P4

Fotogrametrija
D. Gajski
P4

Terenska mjerenja
Đ. Barković
P2

 

Kartografske projekcije
M. Lapaine
P6

 
 09:00           
 

Geodetski referentni okviri
Ž. Hećimović
P4

Katastar
M. Roić
P4

Fotogrametrija
D. Gajski
P4

Terenska mjerenja
Đ. Barković
P2

Kartografske projekcije
M. Lapaine
P6

 
 
 10:00             
 

Osnove statistike
M. Lapaine
P2

Modeliranje geoinformacija
D. Medak
P4

Računalna geometrija
N. Radović
P2

Državna izmjera
T. Bašić
P6

 
 
 11:00             
 

Osnove statistike
M. Lapaine
P2

Modeliranje geoinformacija
D. Medak
P4

Računalna geometrija
N. Radović
P2

Državna izmjera
T. Bašić
P6

 
 
 12:00             
 
 
 
 13:00             
 

Kartografija
S. Frangeš
P4

Inženjerska geodezija
R. Paar
P6

 
 
 14:00             
 

Kartografija
S. Frangeš
P4

Inženjerska geodezija
R. Paar
P6

 
 
 15:00             
 

Rukovanje geoinformacijama
I. Kljajić
P4

Hidrografska izmjera
A. Đapo
P6

 
 
 16:00             
 

Rukovanje geoinformacijama
I. Kljajić
P4

Hidrografska izmjera
A. Đapo
P6

 
 
 17:00             
 
 
 
 18:00             
 
 
 
 19:00             
 
 
 
 20:00             
 
 
 
 21:00             
 
 
 


na početak turnusa

Raspored za dvoranu 120

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak subota
 07:00             
 
 
 
 08:00             
 

Navigacija
D. Šugar
71V01

Geodetske mreže posebnih namjena
A. Marendić
P71

 
 
 09:00             
 

Navigacija
D. Šugar
71V01

Geodetske mreže posebnih namjena
A. Marendić
P71

 
 
 10:00             
 

Navigacija
Ž. Bačić
P71

Fizikalna geodezija
T. Bašić
P71

 
 
 11:00             
 

Navigacija
Ž. Bačić
P71

Fizikalna geodezija
T. Bašić
P71

 
 
 12:00             
 
 
 
 13:00             
 

Vektorska analiza
V. Zadelj-Martić
2V01

Vektorska analiza
V. Zadelj-Martić
2V04

Matematički praktikum za inženjere
Ž. Tutek
2V1

 
 
 14:00             
 

Vektorska analiza
V. Zadelj-Martić
2V03

 
 
 15:00             
 

Vektorska analiza
V. Zadelj-Martić
2V02

 
 
 16:00             
 
 
 
 17:00             
 
 
 
 18:00             
 
 
 
 19:00             
 
 
 
 20:00             
 
 
 
 21:00             
 
 
 


na početak turnusa

Raspored za dvoranu 29

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak subota
 07:00             
 
 
 
 08:00             
 

Hidrografska izmjera
B. Kordić
6V004

Geodetske mreže posebnih namjena
I. Jakopec
71V01

 
 
 09:00             
 

Hidrografska izmjera
B. Kordić
6V004

Geodetske mreže posebnih namjena
I. Jakopec
71V01

 
 
 10:00             
 

Optimiranje geodetskih mreža
N. Rožić
P71

Kvaliteta geoinformacija
N. Rožić
P4

Geodetske mreže posebnih namjena
I. Grgac
71V04

 
 
 11:00             
 

Optimiranje geodetskih mreža
N. Rožić
P71

Kvaliteta geoinformacija
N. Rožić
P4

Geodetske mreže posebnih namjena
I. Grgac
71V04

 
 
 12:00             
 
 
 
 13:00             
 

Hidrografska izmjera
B. Kordić
6V002

Hidrografska izmjera
B. Kordić
6V003

 
 
 14:00             
 

Hidrografska izmjera
B. Kordić
6V002

Hidrografska izmjera
B. Kordić
6V003

 
 
 15:00             
 

Inženjerska geodezija
I. Jakopec
6V006

 
 
 16:00             
 

Inženjerska geodezija
I. Jakopec
6V006

 
 
 17:00             
 

Hidrografska izmjera
B. Kordić
6V001

 
 
 18:00             
 

Hidrografska izmjera
B. Kordić
6V001

 
 
 19:00             
 
 
 
 20:00             
 
 
 
 21:00             
 
 
 


na početak turnusa

Raspored za dvoranu 29A

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak subota
 07:00             
 
 
 
 08:00         

Geodetski referentni okviri
M. Grgić
4V0002

 
 

Državna izmjera
M. Varga
6V005

Državna izmjera
M. Pavasović
6V003

Fizikalna geodezija
M. Pavasović
71V02

 
 

Geodetski referentni okviri
M. Grgić
4V0002

 09:00           
 

Državna izmjera
M. Varga
6V005

Državna izmjera
M. Pavasović
6V003

Fizikalna geodezija
M. Pavasović
71V02

   
 
 10:00             
 

Geodetski referentni okviri
M. Pejaković
4V0003

Državna izmjera
M. Pavasović
6V004

Fizikalna geodezija
M. Varga
71V01

Geodetski referentni okviri
M. Pejaković
4V0001

Geodetski referentni okviri
M. Grgić
4V0005

 
 
 11:00             
 

Geodetski referentni okviri
M. Pejaković
4V0003

Državna izmjera
M. Pavasović
6V004

Fizikalna geodezija
M. Varga
71V01

Geodetski referentni okviri
M. Pejaković
4V0001

Geodetski referentni okviri
M. Grgić
4V0005

 
 
 12:00             
 
 
 
 13:00             
 

Državna izmjera
M. Pavasović
6V001

Državna izmjera
M. Varga
6V006

Fizikalna geodezija
M. Varga
71V03

Geodetski referentni okviri
M. Pejaković
4V0004

Navigacija
D. Šugar
71V02

 
 
 14:00             
 

Državna izmjera
M. Pavasović
6V001

Državna izmjera
M. Varga
6V006

Fizikalna geodezija
M. Varga
71V03

Geodetski referentni okviri
M. Pejaković
4V0004

Navigacija
D. Šugar
71V02

 
 
 15:00             
 

Državna izmjera
M. Pavasović
6V002

Državna izmjera
M. Grgić
6V007

Geodetski referentni okviri
M. Grgić
4V0007

Navigacija
D. Šugar
71V03

 
 
 16:00             
 

Državna izmjera
M. Pavasović
6V002

Državna izmjera
M. Grgić
6V007

Geodetski referentni okviri
M. Grgić
4V0007

Geodetski referentni okviri
M. Pejaković
4V0006

Navigacija
D. Šugar
71V03

 
 
 17:00             
 

Državna izmjera
M. Pejaković
6V008

Geodetski referentni okviri
M. Grgić
4V0008

Fizikalna geodezija
M. Varga
71V04

Geodetski referentni okviri
M. Pejaković
4V0006

 
 
 18:00             
 

Državna izmjera
M. Pejaković
6V008

Geodetski referentni okviri
M. Grgić
4V0008

Fizikalna geodezija
M. Varga
71V04

 
 
 19:00             
 

Trodimenzionalno lasersko skeniranje u geodeziji i geoinformatici
B. Kordić
6V04

Geomagnetska izmjera
D. Šugar
P71

Navigacija
D. Šugar
71V04

 
 
 20:00   

Geomagnetska izmjera
D. Šugar
P71

       
 

Trodimenzionalno lasersko skeniranje u geodeziji i geoinformatici
B. Kordić
6V04

Navigacija
D. Šugar
71V04

 
   
 21:00             
 
 
 


na početak turnusa

Raspored za dvoranu 67

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak subota
 07:00             
 
 
 
 08:00             
 
 
 
 09:00             
 
 
 
 10:00             
 
 
 
 11:00             
 
 
 
 12:00             
 
 
 
 13:00       

Geomatematika
N. Radović
P72

   
 
 
 

Geomatematika
N. Radović
P72

 14:00           
 
 

Geomatematika
N. Radović
P72

 
 15:00           
 

Geomatematika
N. Radović
P72

 
 
 16:00             
 

Geomatematika
N. Radović
P72

 
 
 17:00             
 
 
 
 18:00             
 
 
 
 19:00             
 
 
 
 20:00             
 
 
 
 21:00             
 
 
 


na početak turnusa

Raspored za dvoranu 81

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak subota
 07:00             
 
 
 
 08:00             
 
 

Izmjera zemljišta
L. Redovniković
P2

 
 09:00           
 

Izmjera zemljišta
L. Redovniković
P2

 
 
 10:00             
 

Vektorska analiza
V. Zadelj-Martić
P2

 
 
 11:00             
 

Vektorska analiza
V. Zadelj-Martić
P2

 
 
 12:00             
 
 
 
 13:00             
 

Programiranje
N. Vučetić
P2

 
 
 14:00             
 

Programiranje
N. Vučetić
P2

 
 
 15:00             
 
 
 
 16:00             
 
 
 
 17:00             
 
 
 
 18:00             
 
 
 
 19:00             
 
 
 
 20:00             
 
 
 
 21:00             
 
 
 


na početak turnusa

Raspored za dvoranu JE

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak subota
 07:00 

Izmjera zemljišta
L. Redovniković
2V00005

         
 
 
 

Izmjera zemljišta ,   T
L. Redovniković
2V00005
 07:45 


Terenska mjerenja ,   T
S. Baričević
2V00006
 08:15 


Izmjera zemljišta ,   T
L. Redovniković
2V00005
 08:30 

 08:00           
 

Terenska mjerenja
S. Baričević
2V00003

Terenska mjerenja
S. Baričević
2V00002

 
 
 09:00 

Izmjera zemljišta ,   T
L. Redovniković
2V00008
 09:00 


Terenska mjerenja ,   T
S. Baričević
2V00003
 09:15 


Izmjera zemljišta ,   T
L. Redovniković
2V00008
 09:45 


Terenska mjerenja ,   T
S. Baričević
2V00004
 10:15 


Izmjera zemljišta ,   T
L. Redovniković
2V00008
 10:30 

       
 

Terenska mjerenja ,   T
S. Baričević
2V00006
 09:15 


Izmjera zemljišta ,   T
L. Redovniković
2V00005
 09:15 

Terenska mjerenja
S. Baričević
2V00002

 
 
 10:00           
 

Inženjerska geodezija
I. Grgac
6V001

 
 
 11:00           
 

Inženjerska geodezija
I. Jakopec
6V006

Terenska mjerenja ,   T
S. Baričević
2V00004
 11:15 


Izmjera zemljišta ,   T
L. Redovniković
2V00008
 11:15 

Geodetske mreže posebnih namjena
I. Grgac
71V03

Geodetske mreže posebnih namjena
I. Jakopec
71V02

 
 
 12:00             
 

Inženjerska geodezija
I. Grgac
6V004

Prostorna orijentacija i percepcija okoliša ,   T
I. Birin
6V2
 12:15 


Prostorna orijentacija i percepcija okoliša ,   T
I. Birin
6V1
 12:15 

Organizacija geodetskih radova
R. Paar
P71

 
 
 13:00 

Izmjera zemljišta ,   T
L. Redovniković
2V00004
 13:00 


Terenska mjerenja ,   T
S. Baričević
2V00007
 13:15 


Trodimenzionalno lasersko skeniranje u geodeziji i geoinformatici ,   T
B. Kordić
6V04
 13:15 


Izmjera zemljišta ,   T
L. Redovniković
2V00004
 13:45 


Terenska mjerenja ,   T
S. Baričević
2V00007
 14:15 


Inženjerska geodezija ,   T
I. Grgac
6V003
 14:15 


Inženjerska geodezija ,   T
I. Jakopec
6V008
 14:15 


Izmjera zemljišta ,   T
L. Redovniković
2V00004
 14:30 

 

Izmjera zemljišta
L. Redovniković
2V00006

     
 

Terenska mjerenja ,   T
S. Baričević
2V00005
 13:15 


Izmjera zemljišta ,   T
L. Redovniković
2V00002
 13:15 

Geodetske mreže posebnih namjena
I. Jakopec
71V01

 
 

Izmjera zemljišta
L. Redovniković
2V00006

 14:00 

Izmjera zemljišta ,   T
L. Redovniković
2V00002
 14:00 


Terenska mjerenja ,   T
S. Baričević
2V00005
 14:15 


Izmjera zemljišta ,   T
L. Redovniković
2V00002
 14:45 

     
 
 

Izmjera zemljišta
L. Redovniković
2V00006

 
 15:00       
 

Terenska mjerenja ,   T
S. Baričević
2V00008
 15:15 


Izmjera zemljišta ,   T
L. Redovniković
2V00004
 15:15 

Izmjera zemljišta
L. Redovniković
2V00006

Inženjerska geodezija ,   T
I. Jakopec
6V005
 15:15 


Trodimenzionalno lasersko skeniranje u geodeziji i geoinformatici ,   T
B. Kordić
6V02
 15:15 

Izmjera zemljišta
L. Redovniković
2V00007

 

Izmjera zemljišta
L. Redovniković
2V00002

 
 16:00       

Izmjera zemljišta
L. Redovniković
2V00007

 
 

Terenska mjerenja ,   T
S. Baričević
2V00008
 16:15 


Izmjera zemljišta ,   T
L. Redovniković
2V00003
 16:15 

 

Geodetske mreže posebnih namjena
I. Grgac
71V04

 
 

Izmjera zemljišta
L. Redovniković
2V00007

 17:00 

Izmjera zemljišta ,   T
L. Redovniković
2V00003
 17:00 


Terenska mjerenja ,   T
S. Baričević
2V00001
 17:15 


Inženjerska geodezija ,   T
I. Grgac
6V002
 17:15 


Inženjerska geodezija ,   T
I. Jakopec
6V007
 17:15 


Izmjera zemljišta ,   T
L. Redovniković
2V00003
 17:45 


Terenska mjerenja ,   T
S. Baričević
2V00001
 18:15 


Izmjera zemljišta ,   T
L. Redovniković
2V00003
 18:30 

       
 

Trodimenzionalno lasersko skeniranje u geodeziji i geoinformatici
B. Kordić
6V03

Izmjera zemljišta
L. Redovniković
2V00001

 

Izmjera zemljišta
L. Redovniković
2V00007

 
 18:00   

Izmjera zemljišta
L. Redovniković
2V00001

   
 

Trodimenzionalno lasersko skeniranje u geodeziji i geoinformatici
B. Kordić
6V01

 
 

Izmjera zemljišta
L. Redovniković
2V00001

 19:00         
   
 

Izmjera zemljišta
L. Redovniković
2V00001

 
 20:00           
   
 
 
 21:00             
 
 
 


na početak turnusa

Raspored za dvoranu T1

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak subota
 07:00             
 

Tjelesna i zdravstvena kultura
D. Vračan
2TJ01

Tjelesna i zdravstvena kultura
D. Vračan
2TJ01

 
 
 08:00             
 
 
 
 09:00             
 
 
 
 10:00             
 
 
 
 11:00             
 
 
 
 12:00             
 
 
 
 13:00             
 
 
 
 14:00             
 
 
 
 15:00             
 
 
 
 16:00             
 
 
 
 17:00             
 
 
 
 18:00             
 
 
 
 19:00             
 
 
 
 20:00             
 
 
 
 21:00             
 
 
 


na početak turnusa

Raspored za dvoranu T2

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak subota
 07:00             
 

Tjelesna i zdravstvena kultura
D. Vračan
2TJ02

Tjelesna i zdravstvena kultura
D. Vračan
2TJ02

 
 
 08:00             
 
 
 
 09:00             
 
 
 
 10:00             
 
 
 
 11:00             
 
 
 
 12:00             
 
 
 
 13:00             
 
 
 
 14:00             
 
 
 
 15:00             
 
 
 
 16:00             
 
 
 
 17:00             
 
 
 
 18:00             
 
 
 
 19:00             
 
 
 
 20:00             
 
 
 
 21:00             
 
 
 


na početak turnusa

Raspored za dvoranu T3

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak subota
 07:00             
 
 
 
 08:00             
 

Tjelesna i zdravstvena kultura
D. Vračan
6TJ1

 
 
 09:00             
 

Tjelesna i zdravstvena kultura
D. Vračan
6TJ1

 
 
 10:00             
 
 
 
 11:00             
 
 
 
 12:00             
 
 
 
 13:00             
 
 
 
 14:00             
 
 
 
 15:00             
 
 
 
 16:00             
 
 
 
 17:00             
 
 
 
 18:00             
 
 
 
 19:00             
 
 
 
 20:00             
 
 
 
 21:00             
 
 
 


na početak turnusa

Vrste nastave
 Predavanja 
 Seminar 
 Terenske vježbe 
 Vježbe u praktikumu 
 Laboratorijske vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Auditorne vježbe 
 Projektantske vježbe 

Vrijeme objave: 22.02.2017 14:31