Tomislav Bašić

Slika Tomislav Bašić
Država
Hrvatska
Grad
Zagreb
Osobne informacije:

Prof. dr. sc. Tomislav Bašić rođen je 8. veljače 1956. godine u Orahovici, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 1980. i tu se odmah zaposlio kao stručni suradnik. Kao DAAD-stipendist boravio je od 1985.-1988. na usavršavanju u Institutu za izmjeru Zemlje, Leibniz Sveučilišta u Hannoveru, SR Njemačka. Početkom 1989. je na tom njemačkom sveučilištu obranio doktorat iz područja fizikalne geodezije pod mentorstvom svjetski priznatog znanstvenika prof. dr. Wolfganga Torgea. Već 1990. odlazi na postdoktorsko usavršavanje u Institut za geodetsku znanost i mjerništvo Državnog sveučilišta Ohio, Columbus/Ohio, SAD, gdje radi na istraživanjima u okviru projekta prof. dr. Richarda H. Rappa za potrebe NASA-e, baveći se ponajviše primjenom podataka satelitske altimetrije za globalno računanje plohe geoida i srednje razine mora.

U znanstveno-istraživačko zvanje znanstveni suradnik izabran je 1989., a u znanstveno-nastavno zvanje docent 1992. Viši znanstveni suradnik odnosno izvanredni professor postaje 1993., da bi 1998. bio izabran za znanstvenog savjetnika i prvi puta za redovitog profesora. U zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju izabran je 2001. godine. U razdoblju 1993.-1995. obavljao je dužnost prodekana za znanstveni i stručni rad, a u razdoblju 1995.-1999. prodekana za nastavu i studente u dva mandata. Od 1999. do 2003. godine bio je dekan Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U periodu 2003.-2005. bio je pročelnik Zavoda za geomatiku Geodetskog fakulteta, a 2006.-2010. ravnatelj Hrvatskog geodetskog instututa. Od 2011. obavlja dužnost prodekana za znanstveni rad i međunarodnu suradnju Geodetskog fakulteta u Zagrebu.

Bio je glavni istraživač znanstvenog projekta “Geomatica Croatica” (0007012), koji je od 2002.-2006. godine financiralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH, u okviru kojega je publicirano više od 190 radova. Od 2007. nositelj je znanstvenog projekta “Geopotencijal i geodinamika Jadrana (Geo++Adria)” (007-0072284-2287), na kojem je također objavljeno 200-tinjak različitih radova (http://bib.irb.hr/). Primio je godišnju Državnu nagradu za znanost za 2002. godinu, koju dodjeljuje Sabor RH, i to za značajno znanstveno dostignuće u području tehničkih znanosti, za doprinos razvoju geodetske znanosti i struke posebice fizikalne i satelitske geodezije.