Danijel Šugar

Slika Danijel Šugar
Država
Hrvatska
Grad
Zagreb
Osobne informacije:

Dr. sc. Danijel Šugar rođen je 15. kolovoza 1975. godine u Puli, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 2001. godine obranio je diplomski rad naslova 'Ispitivanje modela obrade vektora u programskom paketu GPSurvey' izrađen pod mentorstvom prof. dr. sc. Željka Bačića. Nakon diplomiranja bio je zaposlen na radnom mjestu stručnog suradnika II na Zavodu za geomatiku Geodetskog fakulteta. Od početka 2002. godine, kao dobitnik stipendije Sveučilišta u Udinama (Italija), boravio je četiri mjeseca na 'Dipartimento di Georisorse e Territorio'. Na Geodetski fakultet vraća se 1. svibnja 2003. godine gdje se zapošljava na radnom mjestu stručni suradnik I na kojemu ostaje do izbora u suradničko zvanje asistenta na Katedri za satelitsku geodeziju. Magistarski rad 'Hrvatska geomagnetska mreža sekularnih točaka - uspostava, izmjera i redukcija' obranio je 18. siječnja 2008., a doktorski rad 'Modeliranje redukcije geomagnetskih elemenata za teritorij Republike Hrvatske' obranio je 24. rujna 2014. godine. Mentor na oba rada bio je prof. dr. sc. Mario Brkić. Dana 1. listopada 2014. izabran je u suradničko zvanje poslijedoktorand na Katedri za satelitsku geodeziju gdje u nastavi sudjeluje i danas.